mCZECH industry

mCZECH industry s.r.o. je investiční skupina založená v roce 2020, která se zabývá se zabývá investicemi do zavedených českých podniků formou majetkových vstupů. Její mateřskou společností je investiční skupina Nemetrix s.r.o.

Zatím firma investovala do podílu ve firmě TENA EDM, která se zabývá strojním obráběním. V té aktuálně drží 50% podíl. Tato firma měla v roce 2019 obrat cca 10 milionů korun a ztrátu 4,7 milionu. V roce 2020 pak obrat 7,6 milionu a ztrátu 2,6 milionu.

Důležité informace

Vlastnická struktura (březen 2021)

Nemetrix s.r.o. 100 % / Konečný vlastník: Jiří Mesároš 100 %

Ekonomické ukazatele

2020
Aktiva celkem22 412
Vlastní kapitál-3 770
Cizí zdroje26 182
Provozní výsledek hospodaření-90
Výsledek hospodaření před zdaněním-447
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy