Family Investment Group

Family Investment Group s.r.o. je česká investiční společnost, která se zaměřuje na výkup nemovitostí od klientů v seniorském věku v rámci svého projektu Hypotéka třetího věku.  Tento investiční program bude představovat hlavní činnost společnosti a má být realizován z výtěžku z dluhopisů. Do roku 2025 je cílem společnosti vybudovat portfolio nemovitostí ve výši přes 2 miliardy korun. Firma vznikla 7. března 2018.

Více informací v sekci Bondshow.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Roman Krejča 100 %

Ekonomické ukazatele

Family Investment Group s.r.o.31. 8. 202131. 12. 20202019
Aktiva celkem7 7306 3503 450
Cizí zdroje10 1567 8363 302
Provozní výsledek hospodaření– 548– 735-1 607
Výsledek hospodaření před zdaněním– 939– 903-1 775
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy