ENECAP

ENECAP FINANCE a.s. je dceřinou firmou holdingové společnosti ENECAP GROUP, která vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Vznikla v roce 2019.

Důležité informace

Vlastická struktura ENECAP FINANCE (2021)

ENECAP GROUP SE 100 % / Konečný vlastník: Mgr. Karel Hlaváček

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem3 086
Vlastní kapitál3 086
Cizí zdroje0
Provozní výsledek hospodaření0
Výsledek hospodaření před zdaněním0
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy