RM otevřený podílový fond

RM otevřený podílový fond je fondem kvalifikovaných investorů, který spravuje investiční společnost DELTA. Společnost DELTA se zabývá zakládáním, obhospodařováním a administrací fondů kvalifikovaných investorů a ke konci roku 2019 spravovala aktiva ve výši 4,4 milionu korun.

Fond RM byl založen v roce 2016 a investuje do developerských projektů v České republice. Mezi připravované projekty patří Holasice Park Zone a Rezidence Rajhrad. Fond se v dluhopisovém prospektu zavazuje k účelovému použití finančních prostředků do svých projektů.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

NETAX Invest s.r.o. 100 % / Konečný vlastník: Ing. Roman Mátl (100 %)

Ekonomické ukazatele

RM otevřený podílový fond20192018
Aktiva celkem304 553298 780
Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním22 593-8 466
Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění22 048-8 466
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy