DEKINVEST

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je investiční fond se specializací na investice do komerčních nemovitostí. V současné době obhospodařuje více než 20 komerčních nemovitostí na území České republiky a Slovenska. Dluhopisy emituje podfond Alfa, který investuje do nemovitostí a nemovitostních obchodních společnost. Tyto nemovitosti, které zahrnují zejména skladové areály, pozemky určené pro výstavbu skladových areálů a prodejny stavebního materiálu, fond spravuje a rozvíjí, např. rekonstrukcí nebo výstavbou, a poté je dále pronajímá.

Ručitelem dluhopisů je společnost DEK a.s., která je většinovým vlastníkem emitující společnosti. Jako holdingová společnost zastřešuje skupinu DEK a zabezpečuje pro své dceřiné společnosti servisní činnosti ekonomické, IT, personální, marketingové a provozní povahy. Skupina DEK se zabývá dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví a výrobou stavebních materiálů. Na konci roku 2019 spravovala aktiva za téměř 11,5 miliard korun

Důležité informace

Vlastnická struktura (2018)

DEK a.s. 60 % / Ovládající osoby: Ing. Vít Kutnar, Ing. Petra Kutnarová
Ing. Vít Kutnar 20 %
Ing. Petra Kutnarová 20 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem11 465 51610 164 395
Vlastní kapitál3 524 5952 744 315
Cizí zdroje7 941 9217 420 080
Provozní výsledek hospodaření860 522775 420
Výsledek hospodaření před zdaněním731 701663 410
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • DEKINVEST podfond Alfa

  ISIN: CZ0003519365
  Objem: 1 002 000 000 Kč (s možností navýšení objemu emise až do 1 302 000 000 Kč)
  Datum emise: 27. června 2018
  Úroková sazba: pohyblivá
  Datum konečné splatnosti: 27. června 2023

  Základní prospekt DEKINVEST podfond Alfa

  Emise

  DEKINVEST VAR/23

  ISIN: CZ0003519365
  Objem: 1 002 000 000 Kč (s možností navýšení objemu emise až do 1 302 000 000 Kč)
  Datum emise: 27. června 2018
  Úroková sazba: pohyblivá
  Datum konečné splatnosti: 27. června 2023

  DEKINVEST VAR/23