CLEVER MONITOR

Clever Monitor Financials a.s. je firma vytvořená za účelem emise dluhopisů, která je součástí skupiny CLEVER MONITOR. Hlavní provozní společností skupiny CLEVER MONITOR je společnost Clever Monitor s.r.o., která se zabývá vývojem softwarových řešení s prvky umělé inteligence pro oblast automatizovaného marketingu. Jedním z produktů skupiny  je platforma sloužící k automatizovanému hromadnému emailingu za použití prvků umělé inteligence.

K roku 2021 je skupina v insolvenčním řízení.

Důležité informace

Vlastnická struktrura (2019)

CLEVER MONITOR INTERNATIONAL LIMITED 100 % / Koneční vlastníci: STARTEC VENTURES SICAV a.s. (35 %), Lukáš Hakoš (21,7 %), Jan Svoboda (21,7 %), Kamil Kožíšek (21,7 %)

Ekonomické ukazatele

2017
Aktiva celkem12 248
Vlastní kapitál-10 649
Cizí zdroje22 897
Provozní výsledek hospodaření-6 709
Výsledek hospodaření před zdaněním-7 065
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • Clever Monitor 8,25/24

  ISIN: CZ0003521155
  Objem: 100 000 000 Kč
  Datum emise: 1. 3. 2019
  Úroková sazba: 8,25 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 1. 3. 2024

  Základní prospekt Clever Monitor 8,25/24

  Emise

  Clever Monitor 8,25/24

  ISIN: CZ0003521155
  Objem: 100 000 000 Kč
  Datum emise: 1. 3. 2019
  Úroková sazba: 8,25 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 1. 3. 2024

  Clever Monitor 8,25/24