AVANT Financial Group (RN Solutions)

AVANT Financial Group (dříve RN Solutions) je skupina investující do energetiky, gastra, nemovitostí a správy majetku. Většinu investicí skupina realizuje prostřednictvím fondu Nemomax. Vlastní také majoritní část investičních akcií fondu RN TECH SICAV a.s., který investuje do společností z oblasti stravování, energetiky a technických oborů. V roce 2019 dosahovala konsolidovaná aktiva skupiny 851 milionů korun a míra cizích zdrojů činila 759 milionů korun. Finanční prostředky z emise dluhopisů jsou ze 40 % určeny na nákup investičních akcií Avant SICAV, který obhospodařuje AVANT investiční společnost, a.s., ve které má firma RN Solutions podíl 9 procent. Zbývající část je určena k nákupu dalších investičních akcií nebo přímých akvizic v oborech gastronomie, energetika a výroby a instalace průmyslových strojů a zařízení.

Přehled portfolio skupiny naleznete zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Marek Unčovský 95 %

 

Ekonomické ukazatele

Avant Financial Group a.s. - konsolidované výkazy skupiny (tis. Kč)20192018
Aktiva celkem851 102948 593
Vlastní kapitál27 4233 764
Cizí zdroje759 419894 038
Provozní výsledek hospodaření1 69918 592
Výsledek hospodaření za účetní období-31 98813 581

Vydané dluhopisy

 • 5. prospekt (schválen 15.02.2023)

  Pátý prospekt byl ČNB schválen 15.02.2023. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost RN Solutions a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003548471 15. 2. 2023 9 % 150.000.000 Kč 15. 2. 2026

   

   

 • 4. prospekt (schválen 30.10.2020)

  Čtvrtý prospekt byl ČNB schválen 30.10.2020. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost RN Solutions a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003527947 2. 11. 2020 5,80 % 100 000 000 Kč 2. 11. 2025

   

   

 • 3. prospekt (schválen 18.10.2019)

  Třetí prospekt byl ČNB schválen 18.10.2019. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost RN Solutions a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003523110 18. 10. 2019 5,80 % 300 000 000 Kč 1. 10. 2024

   

   

 • 2. prospekt (schválen 19.10.2018)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 19.10.2018. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost RN Solutions a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003519712 19.10.2018 5,80 % 200 000 000 Kč 19.10.2023

   

   

 • 1. prospekt (schválen 11.03.2017)

  První prospekt byl ČNB schválen 11.03.2017. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost RN Solutions a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003515660 13. března 2017 5,00 % 500 000 000 Kč 13. března 2022