Dluhopisářovo desatero při investici do dluhopisů

Firemní dluhopisy jsou krásný investiční nástroj, pokud jako investor umím rozlišit dobře připravený dluhopis od toho špatného. Připravili jsme pro vás deset myšlenek, které by vám v tomto ohledu měly pomoci. 

 

1) Dluhopis není bezrizikový investiční nástroj

I když vám bude prodejce dluhopisu tvrdit, že se jedná v podstatě o nejjistější investici na světě, dívejte se na dluhopis jako na půjčku dané společnosti. K tomu, proč daná společnost nejde do banky, kde by peníze měla levnější, má nějaký důvod. Někdy je objektivně v pořádku, někdy proto, že už nemá jinou cestu k financování. Proto se na tuto motivaci ptejte.

2) Jaká je oblast podnikání firmy a její majetek?

Když už se rozhodnu firmě půjčit pomocí dluhopisu peníze, měl bych jako investor vědět, kam mé peníze půjdou. Vždy je lepší půjčovat peníze firmě, která má nějaký reálný majetek. Představte si nejhorší možnou situaci, kdy se firma dostane do potíží. Vyvíjet software je sice super činnost, ale prodat ho nedokončený na trhu bude dost obtížné. Naproti tomu u firmy, která má v majetku portfolio nemovitostí, to bude o dost snazší.

3) Věnujte pozornost emisním podmínkám

Emisní podmínky jsou několikastránkový dokument, který upravuje vzájemná práva a povinnosti jak firmy, které peníze svěřujete, tak vás jako investora. Jejich přečtení vás bude stát několik minut času a určitě stojí za to je obětovat. Dříve, než svěříte desítky a stovky tisíc korun firmě, která to s vámi nemusí myslet úplně dobře.

4) Účelovost je váš kamarád

Nekvalitní dluhopis v emisních podmínkách neobsahuje žádné závazky či omezení ze strany firmy, která ho nabízí. Kvalitně připravený dluhopis bude jasně říkat, kam peníze půjdou, jak se s nimi bude hospodařit, co se smí a co se nesmí.

Za to nejzásadnější omezení považujeme účelové použití peněz. Bez něj si totiž firma s penězi může dělat doslova, co chce. S účelovostí tak budete mít alespoň tu jistotu, že peníze, které firma na trhu pomocí dluhopisů získala, opravdu jdou tam, kam jít mají. Tedy do projektů. Nikoli na financování provozu, mzdy zaměstnanců a osobní požitky majitelů.

5) Garance je dobrý sluha, ale není to pán

S předchozím bodem souvisí i to, že v emisních podmínkách mohou být uvedeny určité garance. Třeba že za závazky dané společnosti ručí i společnost jiná. Určitě je to výhoda a zlepšuje to vaše postavení jako investora. Je však důležité si uvědomit, že všechny garance jsou tak dobré, jak velká je stabilita toho, kdo je garantuje. Ve finále může být vcelku jedno, že skupina firem ovládá majetek za miliardu. Pokud jsou její závazky výrazně vyšší, má problém nejen firma, ale i vy.

6) Když se něco nepovede, vaše pozice není úplně komfortní

Pokud se totiž firma opravdu dostane do problémů, je před vámi v pořadí velká spousta lidí. Je tak dost pravděpodobné, že se vám vrátí pouze zlomek investované částky. Průměr je v praxi kolem 10 % výše z původní investice. Proč? Protože před vámi jako dluhopisovým věřitelem jsou a) banky a ostatní věřitelé se zajištěným majetkem, b) stát a závazky firmy vůči němu, c) zaměstnanci a věřitelé z obchodních vztahů a teprve pak až vy.

7) ČNB ani dobrá reklama nedělá dobrý dluhopis

Mnoho firem se ve svých propagačních materiálech či na webových stránkách se ohání tím, že jejich dluhopisy schválila ČNB. Podle logiky člověka touto problematikou nepolíbeného by tak kvalita takového dluhopisu měla být pořádku. Bohužel tomu tak být nemusí. ČNB potvrzením pouze říká, že dluhopis byl schválen pro prodej na trhu. Jedná se tedy pouze o formální splnění informačních povinností vůči investorům, jako jsou například majetková struktura, ekonomické a účetní výsledky nebo bližší informace k vydaným dluhopisům. Posouzení (ne)kvality pak zůstává na vás, jako investorovi.

8) Rozložení rizika, nejlepší přítel investora

Často se v praxi setkáváme se smutnými příběhy, kdy klienti přišli o drtivou většinu svého investičního majetku kvůli tomu, že vsadili na jednu kartu. A je zcela jedno, zda to byly dluhopisy, nebo jakákoliv jiná investiční příležitost. Ze své podstaty má každá investice svou míru rizika. Tak na to myslete a do jednoho košíku nedávejte všechna vejce. I dluhopisy by měly tvořit pouze část vašeho investičního portfolia.

9) Vytloukání klínu klínem

Zvýšenou pozornost doporučujeme věnovat skupinám firem, které chrlí na trh jednu dluhopisovou emisi za druhou. Někdy je to proto, že se jim daří. Někdy je to ale proto, že se jim blíží splatnost balíku dluhopisů za řekněme 100 milionů. Tak vydá nové za 200 milionů. Takové pověstné vytloukání klínu klínem. Některé firmy si takto jen kupují čas.

10) Pokud si na výběr dluhopisu nevěříte, tak do něj neinvestujte

Zdá se vám, že jsme byli moc negativní? Určitě byli. Cílem tohoto článku bylo poskytnout protipól líbivým prezentacím na křídovém papíře a nadšeným obchodním rozhovorům prodejců dluhopisů. Upozorňujeme zejména na nehezké praktiky, se kterými se na poli firemních dluhopisů můžete setkat.

Nicméně je na místě říci, že se to týká jednotek firem a dluhopisů na trhu. Drtivá většina dluhopisového trhu funguje, jeho účastníci mají dobré úmysly a jejich dluhopisy budou řádně a včas splaceny. Nejdůležitější je tak používat zdravý rozum. Pokud se na takovou investici necítíte, hledejte své investiční štěstí někde jinde.