Bondshow: Sir Anton’s Manufacture

Sir Anton’s Manufacture a.s. je nově založená firma, která plánuje výrobu doplňků stravy značky Sir Anton’s Secret. Dosavadním výrobcem těchto doplňků byla společnost Genesys Europe s.r.o. Ta chce firmě Sir Anton’s Manufacture výrobu přenechat a produkty jí dále licencovat. V nové firmě je dokonce 30% akcionářem. Na založení nové společnosti se spojila se skupinou CIAS, která je dalším z akcionářů a také dluhopisovým emitentem. Přehled všech vlastníků Sir Anton’s Manufacture uvádíme v tabulce níže.

 

Vlastník: Podíl: Konečný vlastník: Datum narození:
GENESYS EUROPE s.r.o 30 % Olga Šolcová (100%) 11. 10. 1962
Petr Semrád 26 % 7. 3. 1982
Aliaksandr Zhyrnou 25 % 16. 8. 1972
CIAS GROUP s.r.o. 19 % Ing. arch Hynek Gloser Ph.D. (100 %) 11. 4. 1961

 

Potravinové doplňky Sir Anton’s jsou zaměřeny na odstranění specifických poruch v oblasti psychiky, stresu, ztráty paměti, poruchy spánku, ztráty vitality, problémy pohybového aparátu, nadváhy, úbytku svalové hmoty a ztráty libida. V současnosti je vyráběno nebo vyvíjeno celkem deset druhů těchto tablet.

Jak bylo zmíněno, firma Sir Anton’s Manufacture bude tyto produkty vyrábět na základě licenční smlouvy se společností Genesys Europe. Smlouva je uzavřena na patnáct let s možností jejího prodloužení na dalších deset, přičemž Genesys Europe si nechává právo smlouvu vypovědět, pokud firma Sir Anton’s Manufacture nebude hradit závazky plynoucí z licenční smlouvy nebo se dostane do prodlení více jak 90 dní s jejich úhradou. Podle smlouvy musí Sir Anton’s Manufacture hradit licenční poplatek ve výši 1 koruny za každou vyrobenou krabičku s 30 tabletami. Právo na licenci zanikne i v případě, že Státní zdravotní ústav odebere firmě Genesys Europe certifikaci. Firma předpokládá, že certifikace výroby bude dokončena do 2. kvartálu příštího roku a od tohoto data bude zahájena výroba.

Firma chce svoji budoucí výrobní činnost provozovat v areálu zámeckého pivovaru ve městě Blovice, kde plánuje koupit nemovitost a přestavit ji na výrobní základnu. Kupní cenu se chystá uhradit z výtěžku z dluhopisů.

K datu vydání prospektu (září 2022) zatím žádná závazná jednání o nabytí tohoto objektu neproběhla. Po nabytí bude objekt přestavěn pro výrobu potravinových doplňků. O výstavbu se má postarat developerská společnost SMART RIVER DEVELOPMENT s.r.o., člen skupiny CIAS.

Výrobky chce poté distribuovat v České republice s distribučním přesahem na evropský trh. Cílem firmy je do tří let dosáhnout nejméně 130 tisíc koncových zákazníků, kteří koupí a zkonzumují plánovanou výrobní kapacitu 144 miliónů tablet za rok, což je optimistická varianta. Realistická počítá s odbytem 108 milionů tablet a pesimistická se 72 milióny tablet.

Společnost je navázána na investiční skupinu CIAS, která investuje do start-up společností. Vlastní ji Ing. arch. Hynek Gloser Ph.D., který se podle prezentace v dluhopisovém prospektu věnuje více než 35 let „řízení výstavbových projektů a dodávkám investičních celků“. Je poradcem SÚSPK (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje) a pracovníkem rektorátu ČVÚT.

Skupina CIAS kromě Sir Anton´s Manufacture a.s. pak drží ještě podíly v těchto firmách:

 • Energion Šumný důl a.s. – přečerpávací vodní elektrárna
 • Heli Group s.r.o. – tato společnost si pronajímá či buduje lokální distribuční soustavy elektrické energie. Prostřednictvím svého obchodního partnera (EnEngr.o.) nabízí i optimalizace energetického managementu.
 • KD Chemikor.o.
 • ADARAYA TRADE SE
 • Družstvo Sv. Jana Nepomuckého – veřejně prospěšný podnik
 • Smart River Development s.r.o. – projektová společnost, která se podílí na výstavbě výrobní kapacity doplňků stravy pro Sir Anton´s Manufacture
 • Pure Property s.r.o. – projektová společnost zabývající se nákupem a prodejem nestabilních podniků, u kterých provede stabilizaci a prodá je do skupiny CIAS nebo vnějšímu zákazníkovi
 • EKOSr.o. – společnost, která se zabývá provozováním vlastní nemovitosti v centru města Plzně

 

O většině z těchto firem nelze najít nic než krátký popis na webových stránkách skupiny CIAS. Ty jsou značně nepřehledné, plné chyb a překlepů (i v názvech společností, které skupina vlastní) a působí celkově amatérsky. Vypadá to, že jediné, co tato investiční skupina v současné době skutečně úspěšně dělá, je vydávání podlimitních emisí dluhopisů.

 

Dluhopisy:

Pro financování svého podnikání vydala firma Sir Anton’s Manufacture v září základní prospekt na 6 milionů eur (v přepočtu 147 milionů korun). Dluhopisy jsou vydávány v eurech, přesto budou určeny výhradně českým investorům. Prospekt je zatím bez emise. Ve společných podmínkách chybí dluhopisům zajištění, nebo jiné ošetření rizik. Finanční prostředky získané z emise dluhopisů použije na svou podnikatelskou činnost a na nákup zámeckého pivovaru a jeho rekonstrukci.

Na těchto stránkách je ale vidět, že na financování projektu už nějaké emise vycházejí. Dvě emituje firma Sir Anton’s Manufacture, celkem za necelých 135 milionů korun zajištěných nemovitostí a technologií. Další dvě vydává developer Smart River Development a jednu (již upsanou) vydala firma CIAS EU (na webu je uvedena ještě pod starým názvem). Vše má jít na nákup a rekonstrukci výrobní haly a jejího vybavení.

 

Emitent Objem emise Zahájení Splatnost Nominál Úrok Zajištění: Účel
CIAS EU a.s. 300 000 eur (upsáno) 5 let 25 000 eur 6% p.a. bez zajištění financování přípravy developerských projektů
SMART RIVER DEVELOPMENT s.r.o. 8 900 000 Kč 15.1.2022 4 roky 25 000 Kč 8 % p.a. nemovitostí financování přestavby pivovaru
SMART RIVER DEVELOPMENT s.r.o. 12 300 000 Kč 15.3.2022 4 roky 25 000 Kč 8 % p.a. nemovitostí financování přestavby pivovaru
SIR ANTON´S MANUFACTURE a.s. 79 900 000 Kč 1.12.2022 5 let 100 000 Kč 8 % p.a. nemovitostí financování přestavby pivovaru
SIR ANTON´S MANUFACTURE a.s. 54 900 000 Kč 1.12.2022 5 let 100 000 Kč 8 % p.a. technologií financování přestavby pivovaru

 

Na webu skupiny CIAS pak můžeme najít ještě tyto emise:

Emitent Objem emise Zahájení Splatnost Nominál Úrok Zajištění: Účel
CIAS EU a.s. 18 100 000 Kč 1.3.2022 5 let 50 000 Kč 8 % p.a. nemovitostí rekonstrukce 7 bytů zámecký pivovar Hradiště v Blovicích u čp.6c-2NP
SIR ANTON´S MANUFACTURE a.s. 6 000 000 eur 1.4.2022 5 let 50 000 Kč 7,6 % nemovitostí výstavba výrobny doplňků stravy
CIAS EUa.s. 9 650 000 Kč 1.5.2022 5 let 50 000 Kč 6,3 % nemovitostí rekonstrukce 4 bytů zámecký pivovar Hradiště v Blovicích  čp.6a
CIAS EU a.s 11 550 000 Kč 1.5.2022 5 let 50 000 Kč 6,3 % nemovitostí rekonstrukce 5 bytů zámecký pivovar Hradiště v Blovicích  čp.5

 

Dluhopisy ale vydávají i další společnosti ze skupiny, viz například zde.

 

Ekonomika:

Firma vznikla 1. listopadu 2021 a svoje podnikání dosud nezahájila. Svoji činnost plánuje financovat zejména dluhopisy, do budoucna ale nevylučuje ani bankovní financování nebo půjčky od třetích stran. Základní kapitál společnosti činí 2 miliony korun na konci loňského roku byl splacen ve výši pouze 600 tisíc korun.

 

Finanční údaje Sir Anton’s Manufacture a.s.:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2021 1. 11. 2021
Aktiva celkem 1 981 2 000
Pohledávky za upsaný základní kapitál 1 400 1 400
Stálá aktiva 80
Oběžná aktiva 80
Vlastní kapitál 1 981 2 000
Základní kapitál 1 981 2 000
VH za účetní období -19

 

Níže přikládáme i nejnovější dohledatelné finanční výsledky skupiny CIAS. Celkově jde o velice netransparentní skupinu:

CIAS GROUP s.r.o. (vznik 2000):

Hodnoty v tis. Kč 2018 2017
Aktiva celkem 30 408 3 829
Stálá aktiva 8 287 0
Oběžná aktiva 21 956 3 828
Vlastní kapitál 3 163 3 190
VH za účetní období -27 -150
Obrat 2 631 424 182

CIAS EU a.s. (vznik 2018):

Hodnoty v tis. Kč 2019 2018
Aktiva celkem 20 227 2 000
Stálá aktiva 3 169 0
Oběžná aktiva 17 058 2 000
Vlastní kapitál 8 556 2 000
VH za účetní období -51 0
Obrat 865 0

CIAS Technology s.r.o. (vznik 2007):

Hodnoty v tis. Kč 2018
Aktiva celkem 267
Stálá aktiva 56
Oběžná aktiva 207
Vlastní kapitál -191
VH za účetní období -395
Obrat 8

Heli group s.r.o. (vznik 1995):

Hodnoty v tis. Kč 2019 2018
Aktiva celkem 488 576
Oběžná aktiva 488 576
Vlastní kapitál 217 132
VH za účetní období 85 129
Obrat 1 616 1 664

KD Chemiko s.r.o. (vznik 2020):

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Aktiva celkem 6 429 200
Oběžná aktiva 3 329 200
Vlastní kapitál 285 200

ENERGION Šumný důl a.s. (vznik 2003):

Hodnoty v tis. Kč 2018
Aktiva celkem 4 116
Stálá aktiva 4 072
Oběžná aktiva 44
Vlastní kapitál 3 078
VH za účetní období -9
Obrat 0

EKOS s.r.o. (vznik 1991):

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Aktiva celkem 8 362 7 311
Stálá aktiva 5 906 3 309
Oběžná aktiva 2 456 4 002
Vlastní kapitál 6 906 5 860
VH za účetní období 1 047 1 133
Obrat 3 631 3 535

 

Na tuto společnost byl v roce 2017 vydán exekuční příkaz kvůli nesplaceným závazkům ve výši osm milionů korun. V roce 2022 došlo k vymožení pohledávky a zastavení exekuce.

 

 

Závěr:

Další dluhopisové dobrodružství, kterému nefandíme:

 • Dluhopisy vydává nová firma s nulovým majetkem a nesplaceným základním kapitálem
 • Dluhopisy nejsou žádným způsobem zajištěny, ani nemají ošetřena rizika pro své investory
 • Původní výrobce potravinových doplňků nezveřejňuje ekonomická data, na základě kterých by si investor mohl udělat jakoukoli představu o tom,  jak tento byznys do dnešního dne fungoval či nefungoval
 • Po dluhopisových investorech chce zaplatit koupi a rekonstrukci objektu, který chce přestavět na výrobní halu..
 • ..ale nemá na tuto výrobu ani dokončenou licenci
 • Je propojen přes ovládající osoby s množstvím dalších dluhopisových emitentů o jejichž kvalitě máme taktéž velké pochybnosti