Sir Anton´s Manufacture

Sir Anton´s Manufacture a.s. se zaměřuje se na vývoj a výrobu doplňků stravy produktů vlastní značky Sir Anton’s Secret. Firma vznikla loni v říjnu a svoji podnikatelskou činnost dosud nezahájila. Potravinové doplňky plánuje vyrábět a distribuovat na evropský trh. Firmu založila česká společnost Genesys Europe s.r.o., která byla dosavadním výrobcem doplňků značky Sir Anton’s Secret a nově je bude této společnosti licencovat. Sir Anton´s Manufacture vlastní čtyři osoby: Petr Semrád, Hynek Gloser, Aliaksandr Zhyrnou, Olga Šolcová.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

Petr Semrád 26 %
Aliaksandr Zhyrnou 25 %
Olga Šolcová 30 %
Ing. arch Hynek Gloser, Ph.D. 19 %

Ekonomické ukazatele

Sir Anton´s Manufacture a.s.31. 12. 2021
Aktiva celkem1 981
Vlastní kapitál1 981
Cizí zdroje0
VH za účetní období-19
Hodnoty v tis. Kč

Vydané dluhopisy

  • 1. Základní prospekt Sir Anton´s Manufacture a.s. (16. 9. 2022)

    Objem: 6 000 000 eur

    1. prospekt

    Emise