Bondshow: Holdingtex

Holdingtex a.s. je česká investiční společnost, která vznikla v květnu 2011. Její největší investicí je firma Retex, ve které od roku 2014 drží 100% podíl. Její další investicí je společnost Industry MK, která vlastní a pronajímá průmyslové sklady. V té drží podíl 20 %. Kromě těchto dvou společností nemá Holdingtex jiné významné zdroje příjmu.

Většinovým akcionářem této investiční společnosti je Ing. Radim Kadlček (nar. 15. prosince 1966), který napřímo vlastní 66,7 % a kromě této firmy je společníkem nebo členem statutárního orgánu ještě v několika dalších společnostech. Dalším významným majitelem je Ing. Radovan Hlavinka, který napřímo vlastní 6,05 % a společně oba pánové vlastní dalších 10,85 % přes investiční společnost GAUTE Corp. a.s., ve které má Kadlček 60 % a Hlavinka zbylých 40 %. Gaute Crop v ČR podniká v oblasti výstavby a investic do nemovitostí.

Firmu RETEX převzala skupina Holdingtex v roce 2014. Jedná se o českou výrobní a technologickou firmu, která se věnuje výrobě a vývoji produktů z netkaných technologií. Vznikla již v roce 1950 jako státní firma s cílem sjednotit zpracování textilních odpadových surovin z vlny a bavlny a později i odpady ze syntetických vláken. Kromě zpracování odpadů vyráběla a vyvíjela výrobky jako leštící kotouče, podlahové krytiny, nebo vpichované a proplétané netkané textilie.

Dnes jsou její produkty určeny zejména pro automobilový průmysl (kde dodává značkám jako například Hyundai, Kia, VW, ŠKODA, KIA, SUZUKI nebo Hyundai) a pro stavebnictví. V posledních letech ale její produkty nacházejí uplatnění i v dalších průmyslových odvětvích, jako například v oblasti kolejových vozidel nebo bílé techniky. Firma tím tak postupně snižuje závislost na automobilovém průmyslu, který v minulosti tvořil až 80 % jeho tržeb a loni již jen přibližně polovinu. Důvodem je jeho velká nevyzpytatelnost a zároveň snaha o to nabízet inovativní řešení v oblasti ekologie, které mohou mít v budoucnu růstový potenciál.

Společnost má mezinárodní působnost, své produkty vyváží zejména do EU, Asie, Severní Ameriky, na Blízký a Střední Východ, nebo do Austrálie a Afriky. Významnými odběrateli jsou země Beneluxu.[1] Podíl exportu na celkovém obratu činil v roce 2020 49 %.

Firma v současnosti sídlí v Moravském Krumlově. V Česku má 235 zaměstnanců a patří k největším zaměstnavatelům v regionu. Ředitelem společnosti je Robert Šimek. Firma vlastní 2 výrobní závody a vyrábí 6 produktových řad. Mezi její produkty firmy patří koberce pro automobilový průmysl, geotextilie pro stavebnictví, izolační materiály, technické textilie a aquadesk, což je textilie určená k zadržování vody na zelených střechách. Tento produkt patří u firmy k jejím nejúspěšnějším. Populární je zejména v Izraeli, kde zájem o něj v minulém roce rostl zájem o desítky procent. Produkt tam na střechách škol i výrobních hal pomáhá mírnit dopady sucha, se kterým Izrael dlouhodobě bojuje. V Česku je naopak velký zájem o geotextilie, které se používají při stavbě silnic či železnic.[2]

Zaměření společnosti je i výrazně ekologické, protože své produkty vyrábí z recyklovaných materiálů, zejména z textilního odpadu a z vláken z recyklovaných PET lahví. V současnosti se tyto materiály podílí na celkové spotřebě surovin z více než 70 %. Firma je dále certifikována dle mezinárodního systému řízení jakosti. Ve spolupráci s českými i zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti se také podílí na vývoji a výzkumu vyspělých materiálů. Do budoucna chce investovat do zelenějších technologií nebo do fotovoltaické elektrárny na střechách. Jejím cílem je během pěti let snížit svou uhlíkovou stopu o 55 %.[3]

Holdingtex vlastní také firmu OOO RETEX RUS, která je ruskou divizí české společnosti RETEX. V současnosti je tato společnost nečinná a ekonomicky nevýznamná a Holdingtex ji drží pro potenciální budoucí obchodní činnost na ruském trhu.

V roce 2019 pak Holdingtex získala 25% podíl ve společnosti Industry MK s.r.o., která byla založena v roce 2017. Zbylých 75% vlastní na Industry MK společnost GAUTE Corp.,, která má ale stejného koncového majitele. Majetek této společnosti tvoří průmyslový areál s velkým množstvím výrobních a skladovacích prostor na celkové ploše 96 tisíc m². Nachází se v Moravském Krumlově a je určen primárně k pronájmu výrobním podnikům. Přímo navazuje na areál společnosti RETEX a do budoucna je tak vhodný pro případné rozšíření výrobních prostor společnosti RETEX. V současné době je areál ze dvou třetin pronajat různým společnostem včetně společností se zahraniční majetkovou účastí. Industry MK má uzavřeny dlouhodobé nájemní smlouvy.

 

Dluhopisy:

V srpnu přišla společnost Holdingtex s desetiletým dluhopisovým programem na půl miliardy korun. Výtěžek z něj poskytne svým dceřiným společnostem formou zápůjček k rozvoji jejich podnikání. Dluhopisy budou zajištěny zástavním právem k těmto pohledávkám. Žádné další ošetření rizik v podobně kovenantů ale ve společných podmínkách není. Na program zatím vyšla jedna emise v objemu 100 milionů korun. Hodnota jednoho dluhopisu (a minimální investice) je 50 tisíc korun. Úrokový výnos činí 8,5 % s čtvrtletní výplatou kupónu.

CZ0003543738, 8,5 % p.a., 100 000 000 Kč, splatné srpen 2026 (3 roky a 11 měsíců)

RETEX a.s. peníze využije na svůj další rozvoj a na zvýšení výrobních kapacit.

Dluhopisy jsou sice zajištěné pohledávkami za dceřinými společnostmi, není ale stanoveno, jaká bude výše těchto pohledávek. Mimo to příjmy emitenta téměř výlučně závisí na těchto dvou dcerách. Takže pokud nebude emitent schopen dostát svým závazkům, bude to zřejmě tím, že i dcery mají problémy a nejsou samy schopny dostát svým závazkům z uzavřených smluv o zápůjčce… v takovém případě je zajištění pohledávkami k ničemu. 

V emisních podmínkách navíc stojí, že pokud v rámci programu vydá emitent vícero emisí se stejným datem emise, tak zajištění zřídí jen k jedné z těchto emisí, a to k té, kterou si vybere. Zajištění ostatních emisí se stejným datem emise zástavní právo nezřídí a nebude se jednat o porušení emisních podmínek. 

Předchozí dluhopisy:

Tato firma před dvěma lety již vydala jednu neveřejnou emisi na 25 milionů korun za roční výnos 5,6 %. Z této částky upsala 2,35 milionů korun.

CZ0003527210, 5,6 % p.a., 25 000 000 Kč, splatné srpen 2023 (3 roky)

Ekonomika:

Holdingtex vznikla v roce 2011. Jedná se o čistě holdingovou společnost, která pouze zastřešuje činnost svých dceřiných firem a sama nevykonává jinou významnější podnikatelskou činnost. Její příjmy jsou tak závislé na výkonnosti společností RETEX a Industry MK. Kromě dluhopisů do budoucna očekává, že bude financována také bankovními úvěry, vlastními zdroji ze zisků, případně kapitálem od individuálních investorů. Na konci loňského roku byla výše jejích aktiv 183 milionů korun. Většinu z toho tvořily podíly v dceřiných společnostech.

Vybrané nekonsolidované finanční ukazatele Holdingtex a.s.:

Hodnoty v tis. Kč 31.12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 183 793 183 268 183 419
Stálá aktiva 178 446 178 175 176 901
Dlouhodobý finanční majetek 178 446 178 175 176 901
Oběžná aktiva 5 345 5 093 6 516
Pohledávky 0 446 346
Peněžní prostředky 5 345 4 647 6 170
Vlastní kapitál 36 314 37 032 37 631
Výsledek hospodaření minulých let 35 193 35 716 35 794
Výsledek hospodaření běžného účetního období -725
Cizí zdroje 147 458 146 232 145 788
Dlouhodobé závazky 147 456 137 240 136 790
Krátkodobé závazky 2 8 992 8 998

 

Skupina Holdingtex:

Konsolidovaná aktiva skupiny činila na konci roku 2021 671 milionů korun, z toho 181 milionů pocházelo z vlastních zdrojů. Tržby činily 657 milionů korun a zisk po zdanění 12 milionů korun. Největší část majetku tvoří firma RETEX, ve které se za uplynulých patnáct let proinvestovalo více než 808 milionů korun, a to zejména do strojů a budov.

RETEX je dlouhodobě stabilní a ziskovou společností s rostoucími tržbami. V roce 2019 vlastnila aktivy za 784 milionů korun a dosáhla na obrat téměř 600 milionů. Za stejný rok dosáhla na zisk po zdanění přes 25,5 milionů korun a ukazatel EBITDA dosáhl výše 56 milionů.

V roce 2020 rozšířila společnost svoji působnost mimo automobilový průmysl i na další průmyslová odvětví. Podíl automobilového průmyslu tak v portfoliu výrobků společnosti klesl na 63 %, což je o 10 procentních bodů. méně než v roce 2019. Nárůst poptávky naopak přišel ve stavebnictví, které rostlo o 20 %. Poptávka rostla také po tepelných izolacích (o 8 %) a především pak po vegetačních střechách, kde došlo k navýšení prodejů o 60 %.

Tyto nárůsty byly podpořeny zvýšením exportů (úspěch slavila v Izraeli, Kanadě, Dánsku nebo Rumunsku) i spoluprací s novými zákazníky v České republice. Automobilový průmysl naopak v roce 2020 přinesl tržby meziročně nižší o 30 milionů korun, přesto se celkový obrat společnosti RETEX navýšil meziročně o více jak 20 milionů. Na konci roku 2020 činila výše aktiv společnosti 718 milionů korun s obratem přes 625 milionů. Zisk po zdanění dosahoval výše 9 milionů korun a ukazatel EBITDA dosáhl výše 50 milionů korun.

Těžkou zkouškou si automobilový průmysl prošel zejména v uplynulém roce. Narušení dodavatelských řetězců kvůli pandemii vyústilo v nedostatek vstupních materiálů, zejména mikročipů. Tuto krizi ještě prohloubil válečný konflikt na Ukrajině z kraje letošního roku. RETEX ale kvůli diverzifikaci produktů a odběratelů (zejména Hyundai a Kia, kterých se čipová krize nedotýká) obstála a svůj celkový obrat za loňský rok meziročně navýšila o rekordních 80 milionů korun (o 11 %) na 695 milionů, z toho tržby činily 660 milionů korun. Podíl tržeb automobilového trhu tvořil 57% výše obratu. Výše aktiv společnosti loni dosáhla na 655 milionů korun, z toho necelá polovina byla kryta vlastními zdroji.  Zisk po zdanění činil 13 milionů korun a ukazatel EBITDA dosáhl výše 61,4 milionů korun.

Ředitel společnosti Robert Šimek ovšem na konci loňského roku pro média uvedl, že navzdory rekordním tržbám má firma problémy s cash-flow: „Suroviny podražily a musíme je platit předem. Pak na ně týdny i měsíce čekáme. Jakmile dorazí a my je zpracujeme, stane se, že objednaný kamion nepřijede. Protože to byla zakázka zrovna pro automotive, kde najednou utlumili výrobu. Nakonec zboží vydáme, ale splatnost je až 90 dnů. Peníze máme i půl roku uložené v tomto procesu. Obáváme se, že tohle přetrvá i v příštím roce.[4]

Společnost Industry MK vlastnila v roce 2019 aktiva za 77 milionů korun a dosáhla na obratu 7,8 milionů. V roce 2020 vzrostla výše aktiv na 80 milionů a obrat na více než 10 milionů korun. Na konci loňského roku zůstala výše aktiv na 80 milionech korun, které byly téměř výlučně financovány z cizích zdrojů. Tržby firmy dosáhly 14 milionů korun se ziskem po zdanění 945 tisíc korun.

 

Vybrané finanční ukazatele skupiny z konsolidované rozvahy:

Hodnoty v tis. Kč 31.12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 671 934 734 154 801 096
Stálá aktiva 533 636 558 494 644 803
Dlouhodobý nehmotný majetek 4 683 6 178 6 421
Dlouhodobý hmotný majetek 503 417 531 049 619 909
Dlouhodobý finanční majetek 25 509 21 487 18 759
Cenné papíry v ekvivalenci 27 -220 -286
Oběžná aktiva 137 629 174 864 155 027
Zásoby 75 778 83 960 74 629
Pohledávky 53 058 63 479 57 457
Peněžní prostředky 8 793 27 425 22 923
Vlastní kapitál 181 132 168 644 160 267
Fondy ze zisku 2 612 2 666 2 714
Výsledek hospodaření minulých let 153 841 145 405 119 854
Výsledek hospodaření běžného účetního období 12 312 8 435 25 551
Konsolidační rezervní fond -235 -286 -83
Cizí zdroje 490 781 565 506 640 829
Závazky 490 017 565 206 634 603
Dlouhodobé závazky 401 825 437 655 458 399
Krátkodobé závazky 88 192 127 551 176 204

 

Vybrané finanční ukazatele skupiny z konsolidovaného výkazu zisku a ztráty:

Hodnoty v tis. Kč 31.12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Tržby z prodeje výrobků a služeb 657 917 574 683 551 543
Tržby za prodej zboží 7 489 12 087 9 804
Výkonová spotřeba 486 249 403 026 416 207
Osobní náklady 134 598 122 674 120 041
Úpravy hodnot v provozní oblasti 35 178 33 674 26 263
Ostatní provozní výnosy 1 744 5 041 12 013
Ostatní provozní náklady 5 836 683 376
Provozní výsledek hospodaření 3 542 27 155 22 106
Výsledek hospodaření před zdaněním 15 390 10 163 24 164
Výsledek hospodaření po zdanění 12 312 8 501 25 348

 

 Závěr:

Skupina má vysokou produktovou i geografickou diverzifikovanost, která pomáhá tlumit dopady krizí v dílčích odvětvích na její podnikání. Například v loňském roce, kdy automobilový průmysl (pro firmu stále dominantní trh) zasáhla čipová krize a přišel útlum výroby, se firmě přesto podařilo navýšit svůj celkový obrat o 11 %.

Má zdravou ekonomiku, dlouhou historii a rostoucí tržby. U dluhopisů však chybí skutečné ošetření rizik (např. zajištění majetkem nebo osobní ručení majitelů) vůči investorům a nabízený úrok 8.5 % neodpovídá podstupovanému riziku (při aktuální výši sazeb). Ten by měl být dnes dvojciferný.

 

 

 

 

[1] https://archiv.hn.cz/c1-67010300-nic-nevyhodit-firma-retex-boduje-s-materialem-k-zadrzeni-vody-a-tesi-se-na-rekordni-obrat

[2] https://archiv.hn.cz/c1-67010300-nic-nevyhodit-firma-retex-boduje-s-materialem-k-zadrzeni-vody-a-tesi-se-na-rekordni-obrat

[3] https://archiv.hn.cz/c1-67010300-nic-nevyhodit-firma-retex-boduje-s-materialem-k-zadrzeni-vody-a-tesi-se-na-rekordni-obrat

[4] https://archiv.hn.cz/c1-67010300-nic-nevyhodit-firma-retex-boduje-s-materialem-k-zadrzeni-vody-a-tesi-se-na-rekordni-obrat