Holdingtex

Holdingtex a.s. je česká investiční společnost, která vznikla v květnu 2011. Její největší investicí je firma Retex, ve které drží od roku 2014 100% podíl. Mimo to má 20% také podíl ve společnosti Industry MK, která vlastní a pronajímá průmyslové sklady. Kromě těchto dvou společností nemá Holdingtex jiné významné zdroje příjmu.

V roce 2014 převzala Holdingtex českou výrobní a technologickou společnost RETEX, která vyrábí produkty zejména pro automobilový průmysl a stavebnictví. Společnost má mezinárodní působnost, své produkty vyváží zejména do EU, Asie, Severní Ameriky, na Blízký a Střední Východ, ale i do Austrálie a Afriky.

V roce 2019 pak Holdingtex získala 25% podíl ve společnosti Industry MK s.r.o., která vlastní a pronajímá průmyslový areál v Moravském Krumlově o vleikosti 96 tisíc metrů čtverečních.

Celková aktiva konsolidované skupiny činila na konci roku 2021 671 milionů korun, z toho 181 milionů pocházelo z vlastnch zdrojů. Tržby činily 657 milionů korun a zisk po zdanění dosahoval 12 milionů korun.

Důležité informace

Ekonomické ukazatele

Finanční výsledky konsolidované skupiny Holdingtex20212020
Aktiva celkem671 934734 154
Stálá aktiva533 636558 494
Vlastní kapitál181 132168 644
Cizí zdroje490 781565 506
Tržby z prodeje výrobků a služeb657 917574 683
Zisk po zdanění12 3128 501
Hodnoty v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • 1. Základní prospekt Holdingtex a.s. (2022)

  Objem: 500 000 000 Kč

  1. prospekt

  Emise

  CZ0003543738

  CZ0003543738, 8,5 % p.a., 100 000 000 Kč, splatné srpen 2026 (3 roky a 11 měsíců)

  CZ0003543738