Bondshow: GG Green

GG Green je firma, která vznikla v březnu loňského roku. Je součástí poměrně komplikované struktury, na jejímž konci je hned 13 nepřímých fyzických majitelů, kteří ve firmě GG Green drží menší či větší podíly skrze 7 firem. Celá struktura vztahů je ke zobrazení zde:

 

Akciová společnost GG Green je firma, která vznikla v březnu loňského roku se základním kapitálem 2 miliony a ničím jiným. Tato firma sama nepodniká a vystupuje pouze jako holdingová společnost držící podíly ve dvou dceřiných firmách: Rayo Projekt 1 a Rayo PPS. V obou těchto firmách drží GG Green rozhodující podíl 60 %, zbylých 40 % drží firma Rayo Group. Podle toho také vypadá účetnictví GG Green, v rámci kterého měla firma na konci minulého roku bilanční sumu 26 milionů, kterou tvořily hlavně poskytnuté zápůjčky a zálohy na dlouhodobý finanční majetek. Další cca 2 miliony byl cash. Majetek byl skoro celý na dluh (24,5 milionů), a to od ovládajících osob. Jako holdingová společnost tedy GG Green neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost. Generuje pouze výnosy z půjčených peněz, které ale nepokryjí ani provozní náklady. Výsledek hospodaření v minulém proto činil cca -300 tisíc korun.

Rayo Projekt 1 vznikla sice už v roce 2009, až do roku 2021 šlo ale o nečinnou ekonomicky prázdnou skořápku. Ještě v roce 2020 měla firma bilanční sumu 29 tisíc korun a neprováděla žádnou činnost. Rok nato už měla aktiva 5,9 milionu korun (přičemž prakticky veškerý majetek byl na dluh), ale stále nepodnikala. Rok 2021 je zároveň poslední, za který má tato firma venku výkazy. V roce 2022 už podle všeho podnikat začala viz níže přiložené údaje z ekonomiky za roky 2022 a 2023, které jsou ovšem dostupné pouze v této zkrácené formě a pouze v prospektu. Tento úvěr je navíc zastaven ve prospěch České spořitelny z důvodu poskytnutého úvěru ve výši 49 milionů korun.

 

Podle prospektu vlastní společnost Rayo Projekt 1 od roku 2022 kogenerační jednotku, což je zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Jednotka má elektrický výkon 2,7 MWe a tepelný výkon 2,8 MWt, přičemž předpokládaná životnost stroje je dalších minimálně 15 let. Vyrobené teplo je dodáváno do rozvodové sítě tepla města Nymburk, kde má firma s odběratelem patnáctiletou smlouvu. Elektřinu od firmy vykupuje společnost Nano Energies, se kterou má uzavřenou smlouvu o výkupu do konce tohoto roku.

Druhou firmou je Rayo PPS, která má vznik v roce 2020 a poslední výkazy na justici má také do roku 2021. Podle prospektu si má tato firma nechat od dodavatele postavit 2 kogenerační jednotky o celkovém výkonu 4,2 MWe a 4,1 MWt. Obě jednotky budou stát na pronajatém pozemku (smlouva na 25 let) v severní části města Nymburk. Projekt je ve fázi zajištění stavebního povolení, připojení k sítím je jíž smluvně zajištěno. Podle finančních údajů za roky 2022-2023 dostupných v prospektu je ekonomika této firmy následující:

 

Dluhopisy:

Společnost GG Green si v dubnu nechala schválit dluhopisový program na 2,5 mld. korun a na 12 let. Peníze by měly financovat development a akvizici projektů v decentralizované energetice, konkrétní projekty ale zatím nejsou známy.

Program nabídne nezajištěné bondy, ve společných emisních podmínkách se ale nachází kovenanty jako  omezení zadluženosti na 80 %, podřízení akcionářských půjček, omezení výplaty podílů na zisku a splátek jistin úvěrů, udržování dostatečné likvidity na účtech apod. O plnění kovenantů bude emitent investory pravidelně kontrolovat. Cena za distribuci se v emisních podmínkách uvádí jako 5 % z objemu, číslo je ale jen odhad a realita může být jiná.

Už vyšla i první emise (CZ0003561771), která je při minimálně výši investice 50 tisíc korun určena i drobným střadatelům. Emise se dohromady pokusí upsat 300 milionů, přičemž datum emise je 10.5.2024. Dluhopisy jsou pětileté (splatné květen 2029) a budou úročeny variabilní úrokovou sazbou PRIBOR 6M + 2.5% p.a.. Kupóny se budou vyplácet pololetně zpětně vždy k 10. 5. a k 10. 11. každého roku. Bondy nebudou přijaty na burzu.

 

 

 

Závěr:

Zahrnutí kovenantů do společných emisních podmínek u firmy, jejíž majitelé vydávají dluhopisy poprvé, je určitě překvapující a sympatické. Tím ale bohužel pozitiva končí. Investor by si měl uvědomit, že emitent je velmi zadlužený, jeho majetek tvoří prakticky pouze expozice do dvou dcer (které jsou samy velmi zadlužené a s nepřesvědčivou ekonomikou) a také to, že za něj v případě dluhopisů nikdo neručí. Pokud by se náhodou dostal do platební neschopnosti, věřitelům nezbyde než doufat, že se ho jeho majitelé pokusí zachránit alespoň z reputačních důvodů (tím, že ho zadotují ze svých jiných firem). Nehledě na to, že podíl v jediné firmě, která měla loni nějaký obrat, patří emitentovi jen z 60 % a je navíc celý zastaven ve prospěch banky. Mateřská společnost JNC Holding by přitom jako přímý majoritní vlastník emitenta fungovala jako ručitel skvěle. Sama vlastní další firmy, od kterých na dividendách loni inkasovala 187 milionů korun (což ji vyneslo čistý zisk 176 milionů) a v předchozím roce 202 milionů.

Nezajištěné dluhopisy jsou na pět let a firma za něj nabízí variabilní výnos kopírující referenční sazbu 6M PRIBOR + marže 2,5 %. Šestiměsíční sazba PRIBOR k 7. květnu 2024 byla 4,98 %, což by odpovídalo výnosu 7,48 % ročně, a to jsou sazby ještě pořád relativně vysoko a v příštích letech budou minimálně v průměru pravděpodobně spíše nižší, pokud nepřijde další externí šok, který by inflaci opět vyhnal do šílených hodnot.

Vedle nedávného prospektu od Accolade (který přineseme příští týden) jsou obě nabízené investice jako den a noc. Dluhopisy Accolade (rovněž pětileté určené pro retail) jsou oproti těmto bezpečnější, výnosnější (8 % p.a.) i likvidnější (prodáte je na pražské burze a i kdyby se tam neobchodovaly, stále by byly o dost likvidnější než tyto bondy). Skoro se zdá, jako by na dluhopisovém trhu přestal platit klasický investiční trojúhelník.