Bondshow: CONTEG Group

Dnes se podíváme na dluhopisového emitenta, který působí v průmyslu. A předesíláme, že to bude hezké čtení. 

CONTEG Group a.s. je holdingová společnost, která vznikla koncem roku 1998 založením firmy CONTEG spol. s.r.o. Ta se specializuje na výrobu rozvaděčů. Nákupem společnosti GEOMINE a.s. v roce 2007 svoji činnost rozšířila o zakázkovou výrobu z plechu. Od roku 2009 se věnuje také vývoji a výrobě produktů v oblasti chlazení pro datová centra a serverové místnosti. V roce 2015 pak vznikla firma DCI Czech a.s., která se specializuje na komplexní dodávky služeb pro datová centra.

Vlastníky mateřské společnosti a nepřímo i celé skupiny je rodina Voláčkových:

Jméno Datum narození Podíl na společnosti (%) Podíl (%) na hlasovacích právech
Vít Voláček 16. 6. 1975 49,8 49,8
Ing. Jan Voláček 11. 7. 1945 31,3 31,3
Vojtěch Voláček 30. 4. 1977 18,9 18,9

 

Společnost své podnikání neomezuje jen na tuzemský trh, ale působí na mnoha zahraničních trzích:

Přehled společností ve skupině: 

CONTEG spol. s r.o.

Tato společnost se věnuje výrobě IT a průmyslových rozvaděčů a systémových řešení pro datová centra. V této oblasti patří k největším výrobcům v Evropě a na Středním východě. Do portfolia výrobků společnosti patří stojanové, nástěnné, venkovní a průmyslové rozvaděče, chladicí systémy, monitorovací systémy, systémy pro vedení a ukládání kabeláže a široké spektrum příslušenství. Zároveň poskytuje služby pro datová centra a serverovny, jako jsou studie, návrhy, výpočty CFD simulace, projekty, audity a řízení projektů.

Společnost operuje na globální úrovni, své produkty dodává malým i velkým firmám ve více než 60 zemích světa na třech kontinentech. Za rok 2019 vykazovala čistý zisk ve výši 13,6 milionů korun a vlastnila aktiva ve výši 506 milionů korun.

CONTEG Nemovitosti s.r.o.

Firma vznikla v roce 2017 odštěpením od společnosti CONTEG spol. s.r.o., které v současnosti pronajímá výrobně-skladovací prostory, které vlastní a spravuje. V rámci skupiny provádí i výstavbu nových nemovitostí. Její aktiva v roce 2019 činila 342 milionů korun.

DCI Czech a.s.

Firma vznikla jako součást výrobce průmyslových rozvaděčů CONTEG spol. a poskytuje služby v oblasti datových center. Zajišťuje komplexní služby od počátku projektu, přes výstavbu až po následný servis datových center. Dále tvoří a realizuje komplexní řešení datových center a bateriových kontejnerů. V roce 2019 vlastnila aktiva ve výši 79,3 milionů korun.

Geomine a.s.

Tato firma se specializuje na zakázkovou výrobu plechových výrobků a jejich vývoj. V oblasti zpracování plechu poskytuje kompletní škálu služeb, od přípravy výroby až po dopravu hotových výrobků zákazníkovi. Své výrobky dodává do celé Evropy a mezi její zákazníky patří především velké nadnárodní společnosti. Společnost dále vyrábí také chladicí systémy. Aktiva Geomine a.s. dosahovala v roce 2019 výše téměř 166 milionů korun.

CONTEG Cooling s.r.o.

Společnost podniká v oblasti potravinářského průmyslu a gastronomie. Mezi její hlavní produkty patří chladící vitríny, vinotéky, snack bary a výrobníky ledu. Provádí také zakázkovou výrobu na míru.

Svým zákazníkům také poskytuje řadu služeb jako je poradenství, instalace, financování a záruční i pozáruční servis chladicích a přidružených technologií. Své výrobky a služby dodává do gastronomických provozoven, maloobchodních i velkoobchodních prodejen, potravinářských řetězců, ubytovacích zařízení i přímo soukromým osobám a firmám. Firma na konci roku 2018 spravovala aktiva za 68,6 milionů korun.

CONTEG Payment4U a.s.

CONTEG Payment4U je logistická společnost, která pro svou činnost využívá vlastní řešení plně automatických doručovacích a ukládacích boxů. Ty se vyznačují unikátním softwarem, dezinfekcí interiéru a chlazením a jsou určeny jak pro firmy, tak i pro státní správu. Boxy slouží k uložení běžných i potravinových zásilek.

Firma také buduje vlastní síť výdejních míst pod značkou OX.point, která má ambice stát se největší sítí výdejních boxů v České republice. Půjde o otevřenou platformu, do které se mohou zapojit všichni dopravci a prodejci, kteří o to mají zájem.

ATICO s.r.o.

Tato společnost zajišťuje dodávku a instalaci technické infrastruktury energocenter, rozvoden a trafostanic. Provádí také poradenskou činnost při návrhu řešení, projekci a následné realizaci elektroinstalací vysokého a nízkého napětí, záložních zdrojů a generátorů. Společnost svou činnost provozuje více než 25 let.

 ATC Energo a.s.

ATC energo je nově založená společnost, která zajišťuje rozvoj v oblasti dodávek technologií NN a VN elektroinstalace, chlazení, monitoringu a slaboproudých rozvodů. S firmou ATICO úzce spolupracuje na stavění energocenter s vlastními řídicími systémy a na zajištění jejich bezproblémového provozu.

Organizační struktura holdingu:

 

Dluhopisy:

Společnost CONTEG Group a.s. vydala v dubnu letošního roku dluhopisy v celkové hodnotě 250 milionů korun (s možností navýšení na 270 mil. korun). Dluhopisový prospekt byl dne 7. 6. 2021 schválen Českou národní bankou. Administrátorem a manažerem dluhopisů je společnost Conseq Investment Management a.s.

Veřejně nabízený objem dluhopisové emise však činí pouze 150 mil. korun (resp. 170 mil. korun, pokud dojde k navýšení), jelikož část dluhopisů byla upsána ještě před začátkem veřejné nabídky. Emitující společnost je oprávněna dluhopisy předčasně splatit (nejdříve však tři roky od data emise) nebo kdykoliv odkoupit. Za vydané dluhopisy neručí žádná jiná firma. V prospektu se však emitent zavazuje k mnoha omezením, které jsou popsány níže.

Parametry dluhopisů:

Název dluhopisů: Conteg group 5,25/26
ISIN: CZ0003531345
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 1 Kč
Celková jmenovitá hodnota dluhopisů: 250 000 000 Kč (s možností navýšení až na 270 000 000 Kč)
Datum emise: 23. 4. 2021
Lhůta pro upisování: od 25. 3. 2021 do 20. 4. 2021
Úroková sazba: 5,25 % p. a.
Výplata úroků: každý kalendářní rok ke dni 23. 4.
Den konečné splatnosti dluhopisů: 23. 4. 2026

Finanční prostředky z prodeje dluhopisů využije firma na financování investic do rozšíření kapacit svých dceřiných společností a na financování nových akvizic v sektorech, kde tyto společnosti působí. Cílem takových akvizic je získání významnější pozice na zahraničních trzích a schopnost samostatnějšího dodání služeb zákazníkům. Plánované náklady na tyto investice se odhadují na cca 500 milionů korun. Kromě výtěžku z prodeje dluhopisů mají být zafinancovány také vlastními zdroji nebo prostřednictvím bankovních úvěrů.

Emitent dluhopisů se v prospektu zavázal, že až do splacení dluhopisů bude dodržovat tato omezení, která posilují pozici držitelů dluhopisů:[1]

 • poměr vlastního kapitálu na celkových aktivech nebude nižší než 35 %
 • poměr čistého dluhu a EBITDA od data emise do roku 2023 nepřekročí hodnotu 4,75, od roku 2024 až do splacení nepřekročí hodnotu 4,50
 • ukazatel úrokového krytí nebude nižší než 2,5
 • svým akcionářům smí emitent vyplatit podíl na zisku nebo podíl na jiných vlastních zdrojích nebo splatit dluhy ze zápůjček od akcionářů (dále jen „distribuce“) pouze při splnění všech těchto podmínek:
  • výše distribuce za dané účetní období nepřesáhne hodnotu 50 % čistého zisku emitenta
  • po distribuci neklesne hodnota vlastního kapitálu na aktivech pod 40 %
  • po distribuci nepřekročí čistý poměr zadluženosti emitenta hodnotu 3,8
 • emitent nezřídí zajištění žádného budoucího dluhu
 • emitent neposkytne ručení za dluhové závazky třetích osob (ledaže součet všech takových dluhů nepřesáhne 80 000 000 Kč)
 • důležité informace budou vždy uveřejněny na webových stránkách emitenta

 

Kromě výše popsané dluhopisové emise má společnost dluhové závazky pouze u svých akcionářů:

Věřitel Popis smlouvy Úrok Zůstatek půjčky k 19. 2. 2021 Splatnost
Vít Voláček Smlouva o zápůjčce z 16. 2. 2021 1 % p. a. 6 359 332 Kč nejdéle do 10 let
Vojtěch Voláček Smlouva o zápůjčce z 16. 2. 2021 1 % p. a. 2 459 332 Kč nejdéle do 10 let
Jan Voláček Smlouva o zápůjčce z 16. 2. 2021 1 % p. a. 4 181 336 Kč nejdéle do 10 let

 

Ekonomika:

Emitent je holdingovou společností. Na konci roku 2019 spravoval konsolidovaná aktiva v celkové hodnotě 1,14 miliardy korun při ukazateli zadlužení 52,5 %. Následující rok bylo zadlužení dokonce ve výši 44,3 % a celková konsolidovaná aktiva vzrostla na 1,27 miliardy korun. Emitent sestavuje konsolidovanou účetní závěrku od roku 2019.

Důležité finanční údaje z konsolidovaných účetních závěrek:

Hodnoty v tis. Kč 30. 9. 2020[2] 2019
Aktiva celkem 1 266 577 1 137 067
Vlastní kapitál celkem 697 220 524 666
Cizí zdroje celkem 561 305 597 004
Podíl cizích zdrojů 44,3 % 52,5 %
Provozní výsledek hospodaření 39 365 6 781
Čistý výsledek hospodaření 33 893 2 146

 

Skupina za první tři kvartály roku 2020 dosáhla na zisk ve výši téměř 34 milionů a následky pandemie covid-19 nebyla výrazněji poškozena. Jednotlivé firmy ve skupině podnikají zejména v oborech informačních technologií, kde byl negativní dopad vládních opatření minimální.

Závěr:

Z finančních ukazatelů je znát, že se firmě daří ziskově hospodařit a emise dluhopisů je určena na expanzi, nikoliv na splácení minulých dluhů či financování činnosti. Společnost za první tři čtvrtletí loňského roku vykazovala konsolidovaný čistý zisk 33,9 milionů korun a příznivý poměr celkové výše závazků v poměru na výši aktiv.

Skupina má za sebou dlouhou historii a ve své hlavní oblasti podnikání – výroba pro IT segment a datová centra – působí již přes 20 let v 64 zemích v Evropě, Asii a Africe. To ukazuje na silnou míru geografické diverzifikace (tržby ve 27 zemích EU včetně tuzemska tvoří zhruba 80 % celkových tržeb). Skupina diverzifikovala také portfolio svých podnikatelských činností do mnoha odvětví, což dokazuje i tento graf:

 

Máme tu tak dluhopisového emitenta, který má dlouhou historii, odpovídající ekonomiku i kvalitně ošetřená rizika pro investory. Kdyby v takové kvalitě vznikala většina dluhopisových emisí na našem trhu, projekty jako Dluhopisář nemusí vůbec existovat. 🙂

 

 

[1] omezení finančních ukazatelů se vždy zakládá na údajích z konsolidované účetní závěrky emitenta k příslušnému roku

[2] údaje z mezitimní účetní závěrky