CONTEG Group

CONTEG Group je mezinárodní průmyslová skupina, která působí v 64 zemích na 3 kontinentech a věnuje se mnoha činostem v oblasti průmyslu. Vznikla koncem roku 1998 založením firmy CONTEG spol. s.r.o., která se specializuje na výrobu IT a průmyslových rozvaděčů a systémových řešení pro datová centra. Mezi další firmy v holdingu patří DCI Czech, Geomine, CONTEG Cooling, CONTEG Payment4U, ATICO a ATC Energo.

Skupina kromě průmyslových a IT rozvaděčů dále nabízí komplexní technologické dodávky, dodávky v oblasti gastro, výrobky pro průmyslové aplikace a zakázkovou výrobu. K 30. září 2020 vlastnila skupina konsolidovaná aktiva v hodnotě 1,26 miliardy korun.

Emitentem dluhopisů je mateřská společnost holdingu, firma CONTEG Group a.s., která dluhopisy emitovala v dubnu letošního roku v rámci svého dluhopisového programu v celkové hodnotě 250 milionů korun. Bližší informace najdete v sekci představení emitenta.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022):

Vít Voláček 49,8 %
Ing. Jan Voláček 31,3 %
Vojtěch Voláček

Ekonomické ukazatele

CONTEG Group a.s. (Konsolidované finanční výkazy)202120202019
Aktiva celkem1 718 8061 278 4741 137 067
Vlastní kapitál707 036679 132524 666
Cizí zdroje982 987588 959597 004
Provozní výsledek hospodaření75 08931 8696 781
Čistý výsledek hospodaření27 46616 8002 146
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • 1. Prospekt dluhopisů CONTEG Group a.s. (9. 6. 2021)

  1. prospekt

  Emise

  CZ0003531345

  CZ0003531345, 5,25 %, 250 000 000 Kč, splatné duben 2026 (5 let)

  CZ0003531345