Bondshow: Bortero SE

Bortero SE je investiční společnost, která se podle vlastních slov zaměřuje na akvizice v konzervativnějších sektorech, zejména v oblasti realit a developmentu. Vznikla v lednu 2013 a vlastní ji Petr Maděra (nar. 30. listopadu 1977) jako jediný akcionář. Kromě Bortero SE (a dceřiných společností) vlastní také 100% podíl v investiční společnosti E&C INVEST a.s., která stojí mimo skupinu Bortero. Dříve se živil jako finanční poradce. Vystudoval stavební fakultu na ČVUT.

Podíl 100 % na společnosti Bortero SE koupil v prosinci 2018 od Jiřího Pospíška (nar. 22. dubna 1971) za neznámou částku. V roce 2020 pak společnost realizovala svoji doposud jedinou investici, kterou byla akvizice firmy EcoOneWash s.r.o. od společnosti E&V Holding a.s. za částku půl milionu korun. Tato firma se zabývá různorodými činnostmi. V oblasti energetiky dodávkou materiálů a prefabrikovaných komponentů pro zařízení sloužící na pohlcování CO2 vytvářeného činností elektráren. Dodává také materiál pro projekty stavebních firem, pro které rovněž provádí technický kontrolní dozor nad stavebními pracemi. Dále firma nabízí úklidové služby a dezinfekce vlaků a nádražních prostor.

Druhou firmou, kterou Bortero SE vlastní, je Bortero Investments s.r.o., která se zabývá kolektivní správou majetku shromážděného od vícero investorů (na rozdíl od obhospodařování investičních fondů ale nepodléhá dohledu České národní banky). S mateřskou firmou Bortero SE nemá kromě vlastnických vztahů žádné jiné právní nebo ekonomické propojení. V blízké budoucnosti chce Bortero tuto společnost transformovat na nesamosprávný investiční fond se zajištěním obhospodařování a administrace u některé z licencovaných investičních společností.

 

Organizační struktura:

Společnost Bortero SE hodlá investovat do těchto projektů:

 

1. Park miniatur

Společnost Boheminium Mariánské Lázně s.r.o. v Mariásnkých Lázních již více než dvacet let provozuje park miniatur, který nabízí prohlídku modelů českých památek v měřítku 1:25. Jedná se o čtvrtý největší park miniatur v Evropě a jediný v České republice. Funguje od roku 1999 a ročně jej navštíví 130 tisíc lidí, v Karlovarském kraji je tak nejnavštěvovanější atrakcí. Firma Boheminium Mariánské Lázně vlastnila v roce 2020 majetek za 8 milionů a hospodářské výsledky zveřejnila naposledy v roce 2016, kdy měla tržby 7,7 milionů se ziskem 38 tisíc korun.

Bortero chce ve spolupráci s touto firmou vystavět stejný projekt i v Praze. V době vydání prospektu (březen 2022) se projekt nacházel ve fázi příprav a nebyl znám pozemek, na kterém se bude projekt realizovat.

Celkové náklady tohoto projektu se odhadují na přibližně 35 milionů korun. Částka zahrnuje vyhotovení miniatur hradů a zámků České republiky ve výši 30 milionů korun (na 60 miniatur), a úpravu parku pro jeho provoz ve výši cca 5 milionů korun.

Předpokládané roční provozní náklady (pronájem nemovitosti, náklady na zaměstnance, a ostatní provozní náklady) by měly činit 8 milionů korun. Tržby z provozu parku se odhadují na dvojnásobek stávajících průměrných ročních tržeb za posledních pět let v parku v Mariánských Lázních, tedy cca ve výši 32 milionů korun s čistým ziskem 24 milionů.

2. Projekt na ekologickou recyklaci pneumatik (první etapa)

Druhým připravovaným projektem této společnosti je výstavba první etapy podniku na materiálovou a energetickou recyklaci odpadů, v jehož rámci chce financovat výstavbu 1 až 4 (v závislosti na množství prodaných dluhopisů) recyklačních linek na automatizovanou recyklaci vysokomolekulárních odpadů metodou termického rozkladu organických látek depolymerizací. Výsledkem recyklace je surovina, která se používá v chemickém a petrochoemickém průmyslu.

Výhodou této recyklační technologie je její ekologičnost. Linky zajišťují bezemisní provoz, který snižuje uhlíkovou stopu o 60 % oproti srovnatelným zařízením. Bortero hodlá projekt realizovat ve spolupráci se společností ADICIE a.s., jejíž dceřiné firmě bude recyklační jednotky pronajímat. Vstupní náklady (CAPEX) na investici firma odhaduje na cca 60 milionů na jednu recyklační linku. Průměrné roční tržby pak odhaduje na cca 164 milionů korun při vybudování 1 až 4 jednotek. Provozní roční náklady (OPEX) odhaduje v průměru na cca 30 milionů korun.

3. Komplex v Dominikánské republice

V oblasti poloostrova Samana ve městě Las Terrenas v Dominikánské republice plánuje společnost Bortero výstavbu bytového a kancelářského komplexu k prodeji a pronájmu v rámci projektu „TOP Resort – Office and Apartments“. Důvodem výběru Dominikánské republiky je možnost nemovitost vlastnit jako fyzická i právnická osoba odkudkoliv na světě bez nutnosti mít ve společnosti tamější subjekt či osobu. Pozemek tak bude přímo ve vlastnictví firmy.

Součástí projektu bude vybudování 14 apartmánů, 2 bungalovů, bazénu, recepce, baru s restaurací, kanceláří a zázemí pro zaměstnance. Aktuálně má firma již přesnou podobu a projektové nákresy projektu a nyní hledá vhodný pozemek pro tuto výstavbu. Část projektu plánuje následně rozprodat, další část pronajímat.

Odhadované rozloha pozemku bude cca 1000 – 1500 m2 při celkovém počtu 5 budov. Rozpočet projektu se odhaduje 15 milionů korun, k realizaci projektu firma přistoupí ve chvíli, kdy zajistí minimálně 30 % celkových nákladů. Příjmy za první 3 roky provozu odhaduje na 18 milionů korun. Zahájení výstavby plánuje na čtvrtý kvartál letošního roku.

 

 

Dluhopisy:

V březnu 2022 vydala společnost Bortero SE v pořadí třetí a zároveň první veřejnou emisi dluhopisů na 200 milionů korun (s možností navýšení na dvojnásobek). Podle emisních podmínek nesou dluhopisy úrokový výnos 7,10 % a neobsahují inflační doložku. Na webových stránkách ale k výnosu inzerují inflační bonus 3,40 %. Hodnota jednoho dluhopisu činí 50 000 korun.

 • CZ0003539124, 7,10 % + inflační bonus 3,40 %, 200 000 000 Kč, splatné 2026 (4 roky)

Dluhopisy jsou nezajištěné a bez jakéhokoliv ošetření rizik. Zároveň nebudou obchodovatelné na burze. Firma je může kdykoliv předčasně splatit. Účelem emise je financování nákladů na realizaci tří výše popsaných investičních projektů v následujících prioritách:

 • výstavbu recyklační linky Anget o celkové výši 60 milionů korun (čtyř v případně navýšení objemu emise)
 • realizace projektu Park Boheminium Praha o celkové výši 35 milionů korun
 • realizace projektu TOP Resort – Office and Apartments o celkové výši 15 milionů korun

Celková výše nákladů na emisi má činit cca 24 milionů korun (bez navýšení objemu), resp. cca 38 milionů v případě navýšení. Úplatní poradci toužící po pořádné provizi si tedy určitě přijdou na své..

Minulé dluhopisy:

Firma v minulosti vydala tyto dvě podlimitní emise:

 • CZ0003521213, 7 %, 25 000 000 Kč, splatné leden 2022 (aktuální objem dlužné částky je cca 13 500 000 Kč)
 • CZ0003524332, 7,3 %, 25 000 000 Kč, splatné leden 2023 (aktuální objem dlužné částky je cca 2 500 000 Kč)

 

Ekonomika:

Společnost Bortero SE vlastnila k červnu loňského roku majetek za necelých 31 milionů korun, z toho 23 milionů na dluh (18 milionů tvořily dluhopisy). Krátkodobé závazky přesahovaly oběžná aktiva o téměř 4 miliony. Výše krátkodobých pohledávek k 31. říjnu 2021 činila 1,3 milionu korun, peněžní prostředky 634 tisíc a krátkodobé závazky necelých 6 milionů. Společnost Bortero svoji činnost doposud financovala pouze z vlastních zdrojů a vydaných dluhopisů.

Za předloňský rok vykázala záporný vlastní kapitál ve výši 9,9 milionů korun z důvodu stejně vysoké ztráty. Tato ztráta byla tvořena zejména opravnými položkami k půjčkám, výkonovou spotřebou a nákladovými úroky. Výnosy tvořily pouze přijaté úroky. Kvůli ztrátě navýšila v loňském roce výši základního kapitálu o 20 milionů korun formou nepeněžitého vkladu, který spočíval v začlenění webového portálu investment-center.org do nehmotného majetku společnosti. Hodnotu vkladu si nechala ocenit znalcem. Web slouží pro evidenci a správu klientů a jejich investic.

Na špatnou ekonomickou situaci firmy upozornil v příloze účetní závěrky za rok 2020 také auditor, který zpochybnil její schopnost nepřetržitě trvat. Ztrátu i záporný kapitál vykázala společnost i za rok 2019.

Finanční údaje Bortero SE:

Hodnoty v tis. Kč 30. 6. 2021 30. 6. 2020
Aktiva celkem 30 695 13 134
Stálá aktiva 29 687 6 355
Dlouhodobý nehmotný majetek 20 097 5 755
Oběžná aktiva 1 008 6 779
Vlastní kapitál 8 042 -1 263
Cizí zdroje 22 653 14 397
Dlouhodobé závazky 17 760 13 581
Vydané dluhopisy 17 760 13 581
Krátkodobé závazky 4 893 816
Tržby 0 0
Provozní VH -1 453 -870
Úrokové náklady 679 448
Finanční VH -698 -449
VH po zdanění -2 151 -1 319
Obrat 0 0

Finanční údaje společnosti EcoOneWash s.r.o.:

Hodnoty v tis. Kč 30. 6. 2021 2020 2019
Aktiva celkem 53 225 15 750 21 187
Dlouhodobé pohledávky 3 653 3 653 6
Krátkodobé pohledávky 15 209 3 168 3 490
Vlastní kapitál 121 -1 510 -1 629
Dlouhodobé závazky 3 493 3 522 1 792
Krátkodobé závazky 49 611 13 738 21 024
Tržby 34 800 41 738 12 472
VH po zdanění 1 631 119 159

 

 

Závěr:

Opět tu máme firmu, která splňuje vše, co je na našem dluhopisovém trhu špatně. Bez historie, jasné investiční strategie nebo finančních výsledků. Investor tak má jen slepě věřit tomu, že získané peníze neutopí v nesmyslných projektech. Jejich dluhopisům by se měl rozumný investor vyhnout.

Co nám vadí: 

 • investiční strategie: „půjčte mi peníze, já s nimi něco vymyslím“
 • zadlužená, nevydělávající firma
 • dosti zvláštní projekty, kam mají peníze směřovat
 • nedostatečná připravenost projektů – komplex v Dominikánské republice nemá vybrány ani pozemky
 • nulové ošetření rizik u dluhopisů
 • jediná trochu zisková firma EcoOneWash je ze 70 % závislá na dvou odběratelích
 • celkový amatérismus, viz překlepy na jejich stránkách