Bondshow: BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a. s. (BHMW) je společnost, která se od roku 1999 věnuje stáčení a výrobě nealkoholických nápojů, zejména léčivých pramenů, minerálních vod a energetických nápojů. Jediným akcionářem společnosti je Veronika Sokolová (nar. 22. července 1976).

V České republice se s jejími produkty lze setkat ve více než deseti tisících fyzických prodejnách i v internetových obchodech. Mezi odběratele patří lékárny, obchodní řetězce, online prodejci potravin a jiné obchody. Své produkty také exportuje do několika zemí Evropy, do Číny a do Spojených arabských emirátů.[1]

Produkty společnosti:

  1. přírodní minerální voda s léčebným využitím Rudolfův pramen
  2. minerální voda Ferdinandův pramen
  3. minerální voda Aqua Maria
  4. přírodní minerální voda s léčebným využitím Zaječická
  5. přírodní minerální voda s léčebným využitím Bílinská kyselka
  6. energetické nápoje Head Drinks[2]

 

Společnost vlastní dvě stáčírny, které v minulosti zakoupila a za podpory dotací EU zrekonstruovala. Nachází se v Bílině a v Mariánských Lázních. Rekonstrukci stáčírny v Mariánských Lázních ocenilo v roce 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako jeden z nejlepších podnikatelských projektů podpořených z evropských dotací za rok 2019. Celkové výdaje na projekt činily 44 milionů korun, z toho dotace představovaly necelých 20 milionů.

Dále vlastní dvě dceřiné firmy. Jednou je společnost BHMW TRADE s.r.o., která zajišťuje distribuci produktů firmy na území České republiky. Distribuci exportního zboží si mateřská firma zajišťuje přes externí exportní partnery.

Společnost BHMW vlastní také fond kvalifikovaných investorů, který provozuje druhá dceřiná společnost BHMW INVEST SICAV. Fond byl založen v roce 2018 a podle údajů na webových stránkách hospodaří s majetkem o velikosti přibližně 108 milionů korun. Investuje zejména do majetkových účastí a zápůjček s investičním horizontem 5 a více let a investorům slibuje roční výnos 6-8 %. Za tři roky existence se do tohoto výnosového rozpětí vždy vešel. Celkem se od svého založení zhodnotil o 22,89 %.

Organizační struktura:

 

Dluhopisy:

Společnost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. vydala v únoru prospekt na svůj první dluhopisový program, na který může nabídnout bondy až za 400 milionů korun. Dluhopisy jsou vydávány jako nezajištěné a nejsou opatřeny kovenanty. Na prospekt vyšla zatím jedna emise:

CZ0003538191, 6,5 %, 70 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)

Účel použití výtěžku:

Firma v současné době plánuje a schválené tři investice, všechny dotované Evropskou unií v rámci jejího operačního programu nazvaného Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekty se týkají investic do stáčíren a do školícího střediska a budou stát přibližně 120 milionů korun, z toho cca 44 milionů zafinancují evropské dotace. Projekty budou realizovány mezi lety 2022-24. Na tyto účely mají být využity i prostředky z nových dluhopisů.

Minulé dluhopisy:

Do dnešního dne vydala firma tyto emise dluhopisů:

  • V 6,0/2022, kupón 6 %, 30 000 000 Kč, splatné 1. 4. 2022
  • V 6,25/2023, kupón 6,25 %, 37 350 000 Kč, splatné 1. 10. 2023
  • IV 5,5/2024, kupón 5,5 %, 30 000 000 Kč, splatné 1. 4. 2024

Kromě dluhopisových závazků má firma ještě dluhy ve výši cca 156 milionů korun. Věřitely jsou fyzické osoby, obec Modrava, banky a spřízněný fond BHMW INVEST SICAV, kterému firma dluží 42 milionů korun.

Ekonomika

Společnost BHMW vznikla v roce 1999. Za rok 2020 měla tržby 67 milionů korun a byla ve ztrátě 22 milionů. Na celkových tržbách měla domácí poptávka podíl 62 %. 90% podíl na tržbách tvořily produkty Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody, konkrétně se vyrobilo bezmála 5 milionů kusů. Na konci daného roku vlastnila aktiva ve výši 227 milionů korun a vlastní kapitál byl záporný ve výši skoro 26 milionů korun.

V roce 2019 byl vlastní kapitál záporný ve výši 3,4 miliony. V daném roce byl provozní VH ještě kladný a ztrátu způsobily finanční náklady, rok nato už byl záporný i provozní VH, stejně jako v letech 2016-18.

V loňském roce 2021 činily celkové tržby společnosti (k 30. listopadu) 79 milionů korun. K 31. prosinci vlastnila majetek ve výši 241 milionů korun, z toho 183 milionů představovaly dlouhodobé závazky a 72 milionů krátkodobé závazky. Firma tak na konci loňského roku znovu operovala se záporným vlastním kapitálem. Kompletní finanční data za loňský rok (včetně hospodářského výsledku) zatím firma nezveřejnila.

Pokud jde o likviditu, firma uvádí, že k 30. září 2021 měla na účtu zůstatek za 2,3 miliony korun a dalších 13,3 milionů měla v krátkodobých pohledávkách, a naproti tomu žádné krátkodobé závazky. K těmto číslům si ale zřejmě záměrně vybrala toto vhodné datum, jelikož o tři měsíce později, k 31. prosinci, již měla krátkodobé závazky za 72 milionů, jak uvádíme o odstavec výše.

Firma je již pátým rokem po sobě ve ztrátě, na zisk dosáhla naposledy v roce 2015. Například v roce 2019 uvedl ředitel společnosti Vojtěch Milko, že firma v daném roce čeká tržby 80 milionů se ziskem 10 milionů. Místo toho dosáhla na tržby jen necelých 60 milionů a za daný rok měla ztrátu bezmála 15 milionů.[3] V důsledku kumulace těchto neočekávaných ztrát a nízké výše základního a ostatních kapitálových fondů měla firma, jak už bylo zmíněno, od roku 2019 záporný vlastní kapitál.

Znamená to, že dosavadní ztráty z podnikání financovala především z cizích zdrojů. Pokud by se ztráty společnosti nadále prohlubovaly, mohlo by to (i podle jejích vlastních slov) znamenat krach. Nabízí se tedy otázka, jestli jsou dluhopisy skutečně určeny na financování zmíněných projektů, nebo firma jen shání další zdroj potřebné likvidity.

Rozvaha BHMW:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2016 31. 12. 2015
Aktiva celkem 227 068 233 643 253 363 261 132 187 434 142 560
Dlouhodobý majetek 184 006 191 003 207 359 192 383 151 626 106 807
Oběžná aktiva 40 999 41 311 45 105 68 338 35 357 34 096
Časové rozlišení aktiv 2 063 1 329 899 411 451 1 657
Vlastní kapitál – 25 995 -3 478 13 473 39 666 53 579 68 094
Cizí zdroje 251 203 233 260 239 147 220 636 133 713 74 422
Časové rozlišení 1 860 3 861 743 830 142 44

Výsledovka BHMW:

Hodnoty v tis. Kč 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Tržby 67 446 59 737 53 102 40 303 48 856 66 139
Provozní VH -8 873 507 -14 397 -18 251 -12 056 21 111
Finanční VH -13 489 -15 097 -11 797 -6 044 -2 458 -2 005
VH po zdanění -22 362 -14 590 -26 194 -24 295 -14 514 16 168

Cash flow statement BHMW:

Hodnoty v tis. Kč 2020 2019
Čistý peněžní tok z provozní činnosti -10 995 -15 390
Čistý peněžní tok z investiční činnosti -853 29 006
Čistý peněžní tok z finanční činnosti 11 707 -13 500
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků -141 116
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 2 308 2 449

Finanční údaje BHMW INVEST SICAV a.s.:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020
Aktiva celkem 79 154
Dlouhodobá aktiva 0
Vlastní kapitál: 65 016
Dlouhodobé cizí zdroje 13 078
Hospodářský výsledek -805

Finanční údaje BHMW Trade s.r.o.:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020
Aktiva celkem 59 168
Dlouhodobá aktiva 29 226
Vlastní kapitál 8 915
Dlouhodobé cizí zdroje 49 173
Hospodářský výsledek 1 903

 

Závěr:

Firma v minulosti využila již všech možností financování, včetně těch alternativních, jako svého investičního fondu nebo několika emisí dluhopisů. To je celkem varovný signál. Dluhopisový trh nám již několikrát dokázal, že známá značka nemusí znamenat finanční úspěch. A vzhledem k dosavadním výsledkům (zisková byla firma naposledy v roce 2015, poslední dva roky funguje se záporným vlastním kapitálem) ve spojení s nulovým ošetřením rizik si nemyslíme, že 6,5 % je adekvátní úrok za podstupované riziko. Ten by měl být dvojciferný a i tak s napětím očekáváme na výsledky firmy za loňský rok, které snad přinesou obrat v hospodaření.

 

 

 

[1] https://www.e15.cz/byznys/potraviny/mineralni-voda-aqua-maria-z-marianskych-lazni-expanduje-do-dubaje-1374583

[2] https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/bilinska-kyselka-bude-vyrabet-energeticke-napoje-pro-sportovni-znacku-head-1350228

[3] https://www.nase-voda.cz/producent-mineralnich-vod-bhmw-zvysil-trzby-na-60-milionu-korun/