Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW)

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS (BHMW) je společnost, která se zabývá stáčením a výrobou nealkoholických nápojů. Stojí za relativně známými značkami. Produkuje minerálky Rudolfův pramen, Ferdinandův pramen, Aqua Maria, Zaječická a Bilínská Kyselka. Do výrobkového portfolia firmy patří také energetické nápoje Head Drinks.

BHMW vlastní také fond kvalifikovaných investorů BHMW INVEST SICAV. Fond byl založen v roce 2018 a na konci roku 2022 hospodařil s majetkem o velikosti přibližně 118 milionů korun. Tento fond investuje do pohledávek této firmě. Je to tak v podstatě jen další forma sběru kapitálu pro firmu BHMW.

Společnost vlastní paní Veronika Sokolová (nar. 22.07.1976) . Emitent dluhopisů přímo vlastní 100 % zakladatelských akcií fondu kvalifikovaných investorů BHMW INVEST SICAV, který zase vlastní firmu BHMW TRADE. S tou má dluhopisový emitent obchodní vztah, kdy tato firma odkupuje výrobky emitenta k vlastní distribuci v Česku. Odebírá 60 % domácí produkce.

Firma měla na konci 2022 majetek za 459 milionů korun.Na straně pasiv měla firma při bilanční sumě 459 milionů korun 9 milionů vlastního majetku. Dluhy celkem činily 445 milionů, z toho 351 milionů byly dlouhodobé dluhy, které se skládaly z převážné většiny z dluhopisů (297 milionů).

Podrobný popis emitenta na Dluhopisáři.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

Veronika Sokolová 100 %

Ekonomické ukazatele

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. (v tis. Kč)2022202120202019
Aktiva celkem459 908279 179227 068233 643
Cizí zdroje445 698313 842251 203233 260
Provozní VH+70 720+3 943-8 873507
VH před zdaněním+47 661-11 986-22 362-14 590

Vydané dluhopisy

 • 2. prospekt (schválen 02.06.2023)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 02.06.2023. Jednalo se o navazující prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2022. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  Emitent: BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003551582 12.6.2023 8 % 60.000.000,- Kč 12.6.2026

   

   

 • 1. prospekt (schválen 09.02.2022)

  První prospekt byl ČNB schválen 09.02.2022. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  Emitent: BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003538191 1.3.2022 6,5 % 70.000.000,- Kč 1.3.2025
  2. CZ0003542763 1.8.2022 7,5 % 25.000.000,- Kč 1.8.2025
  3. CZ0003544876 12.10.2022 7,5 % 75.000.000,- Kč 12.10.2025
  4. CZ0003545865 1.12.2022 8 % 75.000.000,- Kč 1.12.2025
  5. CZ0003547242 15.1.2023 7,5 % 20.000.000,- Kč 15.1.2026