Bondshow: BICZ

BICZ a.s.  je investiční holdingová společnost, která zastřešuje skupinu více než 50 společností. Investuje do nemovitostí v České republice, zejména do bytových domů v regionech.  K datu publikace (červen 2022) ovládá podle svého tvrzení majetek za celkem 1,4 miliardy korun (z toho 345 milionů tvoří vlastní kapitál) a bezmála 30 tisíc m2 pronajímatelných ploch v 18 nemovitostech s 91% mírou obsazenosti. Celý holding vlastní dva podnikatelé, Milan Filo (nar. 25. 12. 1979) a Robin Šimek (nar. 1. 7. 1983), každý 50 %.

Kromě přímých investic do již existujících nemovitostí se společnost v posledních letech zaměřuje také na vlastní development. Postavila například nové depo pro Českou poštu v Jičíně, bytový komplex pro vojáky Armády ČR o 160 bytových jednotkách a dokončuje bytový dům pro lékaře Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. Aktuálně staví přes 400 nových bytů. Kompletní přehled portfolia skupiny BICZ naleznete zde.

Projekty skupiny splňují kritéria udržitelného investování (ESG), tedy zodpovědného investování s ohledem na životní prostředí. BICZ také dlouhodobě podporuje nadace, charitativní projekty a sport. Sponzoruje například tenistu Jiřího Veselého nebo plavkyni Barboru Seemanovou.

Dluhopisy:

V březnu vydala dceřiná společnost BICZ Bond s.r.o. prospekt na svůj první dluhopisový program na jednu miliardu korun. Dluhopisy budou nepřímou investicí do rezidenčního bydlení, společnost z výtěžku plánuje nakoupit nemovitosti s odhadovaným výnosem 10 %. Úroky pak mají být vypláceny z inkasovaných nájmů a z příjmu z prodejů vlastněných nemovitostí. Dluhopisy budou nezajištěné a bez jakéhokoliv ošetření rizik. Zatím vyšly tři emise:

  • CZ0003538860, kupón 5 %, 20 000 000 Kč, splatné 2024 (2 roky)
  • CZ0003538878, kupón 6 %, 50 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)
  • CZ0003538886, kupón 7 %, 50 000 000 Kč, splatné 2026 (4 roky)

Výtěžek má být investován podle tohoto klíče:

Minulé dluhopisy:

V roce 2020 vydala dluhopisový program také druhá společnost ze skupiny (BICZ Bond 2020 s.r.o.) s jedinou emisí na 1,5 miliardy korun za účelem financování minulých projektů.

  • CZ0003523888, kupón 5,50 %, 1 500 000 000 Kč, splatné 2025 (5 let)

Ekonomika:

Společnost BICZ Bond s.r.o. (emitent) vznikla v listopadu loňského roku a kromě počáteční rozvahy dosud nevyhotovila žádné finanční výkazy. V prospektu nalezneme pouze informace o aktuální výši krátkodobý závazků, které činí 20 tisíc korun, krátkodobých pohledávkách ve výši 975 tisíc korun a peněžních prostředcích ve výši 1,023 milionů korun.

Přestože holding zahrnuje přes 50 společností, mateřská společnost BICZ nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku. Není tak možné si udělat představu o jejím hospodaření. BICZ vznikla 21. března 2018 a za rok 2021 nevykazuje žádná finanční data, mimo výše likvidních aktiv a cizích zdrojů, které k březnu 2022 činily 5,4 milionů korun, resp. 66,3 milionů. V roce 2020 byla ve ztrátě 5,4 milionů korun při obratu 3,1 miliony korun.

Naprostá většina významných společností ze skupiny (včetně mateřské společnosti nebo jednotlivých projektových společností) nemá ze zákona o účetnictví povinnost zveřejňovat výkaz zisku a ztrát, jelikož se jedná o malé/mikro účetní jednotky. Není tak snadné udělat si obrázek o skutečném hospodaření této skupiny.

Finanční výsledky BICZ a.s.:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019 31. 12. 2018
Aktiva celkem 64 855 33 734 15 864
Stálá aktiva 26 100 16 100 600
Oběžná aktiva 38 755 17 634 15 264
Vlastní kapitál 1 870 7 293 1 935
Cizí zdroje 62 985 26 441 13 929
VH po zdanění -5 423[1]
Obrat 3 100

 

Závěr:

Skupina pracuje na množství zajímavých projektů, její dluhopisy by tak mohly být do budoucna přitažlivé. Z dostupných dat je však nemožné si udělat obrázek o jejím skutečném finančním zdraví. Nejvíce nám vadí celkově nízká transparentnost, která by u firmy, která si jde na trh pro kapitál (navíc již podruhé), měla být v roce 2022 standardem. Stejně tak se dá ve skupině, kde je nemovitý majetek, vytvořit firma, která investorům nabídne záruky a nebude tak jen prázdnou schránkou.

Ve chvíli, kdy skupina zveřejní konsolidovaná účetní data, ošetří rizika u dluhopisů (inspirovat se může třeba zde) a nabídne rozumnější podmínky dluhopisů, bude se jednat o nabídku, o které stojí za to uvažovat. Do té doby je to moc riskantní hra.

 

 

[1] informace o VH a obratu převzaty z prospektu