Statistické ohlédnutí za rokem 2022

V roce 2021 jsme pro vás spustili Index českého dluhopisového investora, který sleduje dluhopisový trh a pravidelně na něm sbírá data o parametrech jako je úrok, objem, počet dluhopisových emisí nebo vydaných prospektů.

Výsledkem této práce jsou statistiky o průměrných hodnotách těchto parametrů za daná období (tedy jakýsi přehled dluhopisového trhu) a to na měsíční bázi počínaje rokem 2017.

Za rok 2022 se vydalo 74 prospektů a 389 emisí s průměrnou  úrokovou sazbou 8,2 %. Objem emisí v tomto roce byl 57,28 miliard korun.

Průměrný úrokový výnos korporátních dluhopisů v uplynulém roce činil něco přes osm procent a oproti roku 2017, kdy jsme index začaly sledovat, se navýšil o 3,4 procentního bodu.

Když to srovnáme s vývojem desetiletých českých státních dluhopisů, jejich výnos se navýšil o 3,26 p.b. z 1,07 % v roce 2017 na 4,33 % v roce 2022. Rozdíly mezi korporátními a státními dluhopisy jsou tak v čase relativně stabilní.

Co se týče objemu vydaných dluhopisů, loni se vydaly dluhopisy celkem za 57 miliard korun.  Jednal se o o druhý nejvyšší objem za sledované pětileté období. Oproti nejsilnějšímu roku 2021 (59 miliard korun) klesl objem v minulém roce o dvě miliardy korun.

 

Nutno ale zdůraznit, že statistiky za uplynulý rok se ještě mohou měnit, jelikož na prospekty z druhé poloviny roku stále vycházejí nové emise.