Skupina C2H podala návrh na konkurs: jak vysoký je účet pro její dluhopisové věřitele?

Poslední shrnutí ohledně situace módní skupiny C2H jsem zakončoval předpokladem, že v insolvenci krom firem Kara Trutnov a Pietro Filipi brzy skončí i celá skupina. Na základě dostupných informací jsem odhadoval i výši škody pro dluhopisové věřitele kolem 400 milionů korun.

Tento předpoklad se bohužel naplnil a obě firmy, které pro skupinu zajišťovaly financování pomocí dluhopisů, podaly 31.3. a 1.4.2021 insolvenční návrhy spojené s návrhem na prohlášení konkursu. To znamená, že pokud tomuto návrhu bude vyhověno, přistoupí se na zpeněžení majetku a uspokojení věřitelů. Majetek je však výrazně nižší, než výše pohledávek a dá se tedy předpokládat, že věřitelé uvidí pouze zlomek původně investovaných částek.

Konkrétně skupina C2H vydávala dluhopisy ve dvou dluhopisových prospektech – první byl na firmu C2H Financial. Tato společnost k 25.3. letošního roku evidovala závazky ve výši 308 382 275 Kč (a 105 326 €) vůči více než 800 držitelům dluhopisů.

Druhá firma ze skupiny, C2H Retail Holding, pak k datu 12.3.2021 dlužila 171 509 658 Kč dalším 390 dluhopisovým věřitelům.

Celková částka se tak bude limitně blížit půl miliardě korun u téměř 1200 investorů.