Raiffeisen fond dluhopisových trendů (CZ0008474376)

Český retailový OPF spravovaný Raiffeisen investiční společností. Fond vznikl v roce 2014.

Největší podíl na portfoliu fondu ve výši 67,94 % měly na konci 2022 státní bezkuponové dluhopisy. Korporátní dluhopisy tvořily cca 16 % portfolia a zbytek ostatní aktiva. Celkem fond vlastnil aktiva za 1,37 milionů korun. Státní bezkuponové dluhopisy pocházely výlučně z ČR, zatímco korporátní dluhopisy pocházely ze 70 % ze zemí EU a z 11 % ze zemí mimo Evropu. Pouze 21 % všech korp. dluhopisů pocházelo z ČR.

! Od 1.1.2024 došlo ke sloučení s fondem Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, který se zrušil a jehož aktiva tento fond přejal !

 

profil na webu správce

 

Dokumenty:

Důležité informace

 • ISIN: CZ0008474376
 • Datum vzniku / zahájení činnosti: 13. 6. 2014
 • Minimální první investice: 100
 • Modifikovaná durace: 4.65
 • Průměrný výnos do splatnosti (p.a.): 4.21
 • SRI (rizikovost): 2/7
 • TER (celk. nákladovost): 0.92
 • Vstupní poplatek (max.): 1
 • Kurzové zajištění: ne
 • Doporučený investiční horizont: 5 let +
 • Výnos 2023: 8.79%
 • Výnos 2022: -1.78%
 • Výnos 2021: -4.21%
 • Výnos 3 roky (2021-2023): 2.35%