Partners Bond Opportunity (CZ0008475662)

Otevřený podílový fond s datem vzniku v říjnu 2018. Obhospodařovatelem je investiční společnost Partners a depozitářem banka UniCredit.

Velikost fondu činila k červnu 2023 celkem 2,66 mld. korun. Fond je zaměřen zejména na české státní a firemní dluhopisy. 16,13 % dluhopisů v portfoliu nemá rating. Dluhopisy s ratingem mají nejčastěji hodnocení AA (62,42 %), což je zároveň nejlepší rating dluhopisů v portfoliu. Nejhorší rating (BBB) má 8,26 % dluhopisů. Většinu dluhopisů tvořily bondy se splatností nad 7 let. Měnove byl fond nejvíce exponován do CZK (86,69 %).

Korporátní dluhopisy k červnu 2023 činily 23,8 % portfolia. Státní dluhopisy tvořily 30,9 %, dluhopisové fondy 0,6 % a skoro 40 % bylo v hotovosti, resp. v termínovaných vkladech. Největší portfoliové pozice tvořily z 38 % české vládní dluhopisy. 3,58 % tvořily investice do dluhopisů polské rozvojové banky Bank Gospodarstwa Krajowego. Z korporátních dluhopisů patří mezi nejvýznamnější pozice energetická MND, dopravní společnost Regiojet, státní podnik České dráhy nebo Česká spořitelna.

 

profil na webu správce

 

Dokumenty:

Důležité informace

 • ISIN: CZ0008475662
 • Datum vzniku / zahájení činnosti: 10. 10. 2018
 • Minimální první investice: 500
 • Modifikovaná durace: 5.02
 • Průměrný výnos do splatnosti (p.a.): 5.19
 • SRI (rizikovost): 2/7
 • TER (celk. nákladovost): 0.9
 • Výstupní poplatek (max.): 5 %
 • Kurzové zajištění: ne
 • Doporučený investiční horizont: 3 roky +
 • Výnos 2023: 11.08%
 • Výnos 2022: 2.83%
 • Výnos 2021: 0.60%
 • Výnos 3 roky (2021-2023): 14.91%