Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZ0008476959)

profil na webu správce

Český retailový OPF založený v prosinci 2005. Fond obhospodařuje a administruje investiční společnost Conseq Funds. Manažerem fondu jsou pánové Jan Vedral a Jan Schiller.

Fond měl k červnu 2023 majetek za celkem 796,9 milionů korun, z toho 25,3 % tvořila likvidní složka. Korporátní dluhopisy tvořily 22,1 % portfolia, z toho 7,2 % pocházelo od finančních institucí. Zbylou největší část portfolia tvořily státní dluhopisy. Celkový počet titulů v portfoliu činil 35. Z dluhopisů má tento fond největší exponovanost do státních dluhopisů ČR (18,4 %) a Ukrajiny (19,1 %). Ve velkém vlastní také státní dluhopisy Polska (14,5 %) a Lucemburska (2,8 %). Všechny dluhopisy mají rating, z toho nejčastější kategorií je rating B+ nebo nižší. Měnově je portfolia exponováno hlavně do české koruny (83,8 %). Dluhopisy jako celek pocházely nejčastěji z EU (65 %), poté ze zemí mimo EU (23 %) a zbylá část pocházela z ČR. U korporátních dluhopisů převažovaly obory jako reality, těžba a hutnictví, telekomunikace, informační technologie nebo média. Na konci roku 2022 tvořil fondový kapitál 99,8 % celkových aktiv.

Důležité informace

 • ISIN: CZ0008476959
 • Datum vzniku / zahájení činnosti: 1. 12. 2005
 • Modifikovaná durace: 1.9
 • Průměrný výnos do splatnosti (p.a.): 14.66
 • Sharpe ratio: 0.06
 • SRI (rizikovost): 2/7
 • TER (celk. nákladovost): 1.37
 • Vstupní poplatek (max.): 2
 • Výstupní poplatek (max.): 2
 • Kurzové zajištění: ne
 • Doporučený investiční horizont: 3 roky +
 • Výnos 2023: 17.54%
 • Výnos 2022: -17.40%
 • Výnos 2021: -2.54%
 • Výnos 3 roky (2021-2023): -5.39%