ThomasLloyd Cleantech Infrastructure

Thomas Llyod je investiční a poradenská společnost, která investuje do infrastrukturních projektů v oblasti udržitelné výroby energie z obnovitelných zdrojů, efektivního přenosu elektrické energie a distribuce elektrické energie se zaměřením na asijský trh. Mateřská společnost investuje výlučně do komerčně využitelných technologií v oblastech solární, větrné a vodní energie, geotermální energie a bioenergie.

Důležité informace

Vlastnická struktura

ThomasLloyd Holdings Ltd. 100 % / Konečný vlastník: Thomas Ulf Michael Siege 100 %

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem1 109 048
Vlastní kapitál2 005
Cizí zdroje1 106 967
Provozní výsledek hospodaření-5 629
Čistý obrat132 720
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy