TD GAMA

TD GAMA s.r.o. je jednoúčelová společnost, která vlastní historickou budovu situovanou do středu pražské městské památkové rezervace. Budova je využívána jako administrativní objekt, který společnost TD GAMA pronajímá.

Cílem společnosti je přestavba této budovy na luxusní hotel a po dokončení rekonstrukce jeho pronájem za účelem provozování hotelu, který by měl mít 53 pokojů, restauraci a provozní a technické zázemí, včetně wellnessu. Rekonstrukce byla zahájena v prvním čtvrtletí 2019. TD GAMA má uzavřenou nájemní smlouvu s budoucím provozovatelem hotelu, společností Alchymist s.r.o., a to na dobu 10 let.

Finanční prostředky získané emisí dluhopisů použije společnost primárně na splacení svého dluhu vůči společnosti Banka CREDITAS a.s., sekundárně na financování daného projektu.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Michal Kosáč 100 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem511 535547 894
Vlastní kapitál-12 418-10 326
Cizí zdroje523 953558 220
Provozní výsledek hospodaření3 4473 762
Výsledek hospodaření před zdaněním3 517-11 144
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • TD GAMA s.r.o.

  ISIN: CZ0003520520
  Objem: 400 000 000 Kč
  Datum emise: 11. 12. 2018
  Úroková sazba: 5,25 % p. a.
  Datum konečné splatnosti: 11. 12. 2023

  Základní prospekt TD GAMA s.r.o.

  Emise

  TD GAMA 5,25/23

  ISIN: CZ0003520520
  Objem: 400 000 000 Kč
  Datum emise: 11. 12. 2018
  Úroková sazba: 5,25 % p. a.
  Datum konečné splatnosti: 11. 12. 2023

  TD GAMA 5,25/23