STAY HOME a.s.

STAY HOME a.s. je společnost, která investuje do nemovitostí. Firma investuje především do zemědělských pozemků, stavebních pozemků, rezidenčních nemovitostí, kancelářských a průmyslových nemovitostí a dalších komerčních objektů především na území České republiky a dále na území Slovenska, Maďarska a Polska. Nemovitosti chce zhodnocotvat, pronajímat, případně prodávat třetím osobám.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2018)

Július Csorba 50 %
Peter Karas 50 %

Ekonomické ukazatele

31.12.2017
Aktiva celkem1 990
Vlastní kapitál2 000
Výsledek hospodaření-10
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • STAY HOME, a.s.

  Objem: 999 990 000 Kč
  Datum emise: 1. 5. 2018
  Úroková sazba: 7,10 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 30. 6. 2028

  Základní prospekt STAY HOME, a.s.

  Emise

  Dluhopis STAY HOME

  Objem: 999 990 000 Kč
  Datum emise: 1. 5. 2018
  Úroková sazba: 7,10 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 30. 6. 2028

  Dluhopis STAY HOME

Dokumenty