Severomoravské vodovody a kanalizace

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. patří meži přední vodárenské společnosti v České republice. Věnuje se výrobě a dodávce pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2020)

AQUALIA CZECH, S. L. 100 %

Ekonomické ukazatele

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A. S2020
Aktiva celkem8 954 077
Vlastní kapitál1 932 314
Výsledek hospodaření po zdanění404 521
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy