ROLLPAP

ROLLPAP, a.s. je česká společnost, která vznikla v roce 1995 a zabývá se výrobou toaletního a sanitárního papíru. Specializuje se také na dodávky toaletního papíru a dalších výrobků papírové toaletní hygieny. Společnost vyrábí toaletní papír z recyklované suroviny a z čisté 100% celulózy. Je držitelem ocenění EU Ecolabel, které dokládá, že jsou její výrobky ekologicky šetrné. Téměř polovina celkové produkce firmy je exportována do zahraničí, nejvíce do skandinávských zemí.

Finanční prostředky získané emisí dluhopisů chce firma použít na výstavbu výrobního závodu na recyklovaný hygienický papír v Opatovicích nad Labem. Jedná se o projekt, který firmě umožní rozšířit výrobu.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2019)

Miroslav Šnaur 46 %
Daniel Ther 34 %
Ivana Hotová 20 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem176 321126 911
Vlastní kapitál28 84032 006
Cizí zdroje147 48194 905
Porovozní výsledek hospodaření1 772-1 152
Výsledek hospodaření před zdaněním-3 166-2 361
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • Rollpap 6,75/24

  ISIN: CZ0003521080
  Objem: 120 000 000 Kč
  Datum emise: 1. 3. 2019
  Úroková sazba: 6,75 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 1. 3. 2024

  Základní prospekt Rollpap 6,75/24

  Emise

  Rollpap 6,75/24

  ISIN: CZ0003521080
  Objem: 120 000 000 Kč
  Datum emise: 1. 3. 2019
  Úroková sazba: 6,75 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 1. 3. 2024

  Rollpap 6,75/24