První Investiční

První Investiční a.s. je česká investiční společnost, která se zaměřuje na developerské projekty v Gruzii. Podle společnosti je Gruzie země s vysokým investičním potenciálem, konkrétně developerských projektů. Výstavba nemovitostí patří v Gruzii mezi stabilně rostoucí segmenty hospodářství a země vykazuje jedno z největších temp růstu turistického ruchu.

Aktuálním developerským projektem společnosti je apartmánový komplex Magnetic Beach Resort v turistické oblasti Kobuleti. K březnu roku 2021 je projekt ve fázi výstavby. Finanční prostředky z emise dluhopisů mají být použity na financování tohoto projektu.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Petr Zapletal 100 %

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem136 691
Vlastní kapitál-22 398
Cizí zdroje 159 089
Provozní výsledek hospodaření-3 891
Výsledek hospodaření před zdaněním-24 398
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy