PREMIALIS

PREMIALIS s.r.o. je investiční skupina, která se zabývá investicemi do technologií likvidace odpadů. Vznikla v roce 2018 a její aktiva v roce 2019 dosahovala 5 milionů Kč.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Bc. Eva Strnadová 100 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem5 1545 000
Vlastní kapitál50795000
Cizí zdroje750
Výsledek hospodaření před zdaněním970
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • PremialEco 5,60/30

  ISIN: CZ0003530172
  Objem: 2 000 000 000 Kč
  Datum emise: 1. 2. 2021
  Úroková sazba: 5,6 %
  Datum konečné splatnosti: 1. 2. 2030

  Hodnocení MF: 7,5

  Základní prospekt PremialEco 5,60/30

  Emise

  PremialEco 5,60/30

  ISIN: CZ0003530172
  Objem: 2 000 000 000 Kč
  Datum emise: 1. 2. 2021
  Úroková sazba: 5,6 %
  Datum konečné splatnosti: 1. 2. 2030

  PremialEco 5,60/30