PFC

PFC Invest s.r.o. je investiční společnost založená v lednu 2020. Jejím cílem je investovat do perspektivních komerčních i rezidenčních nemovitostí na území České republiky. Rovněž chce investovat do start-upů a jiných rozvíjejících se společností.

Pro uskutečnění svých cílů vydala v květnu 2021 dluhopisový prospekt, kterým může upsat dluhopisy až za 377 milionů korun. K dluhopisům nabízí úrok 8,8 procent. Firmu vlastní pan František Provodský, který v ní drží 100% podíl.

 

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

František Provodovský 100 %

Ekonomické ukazatele

PFC Invest s.r.o.2020
Aktiva celkem2 818
Vlastní kapitál810
Cizí zdroje1 996
Provozní výsledek hospodaření52
Výsledek hospodaření před zdaněním13
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy