Orka Project Financing

Orka Project Financing, a.s. je společnost založená v roce 2020 mateřskou společností ORKA VENTURES LTD. Společnost se zabývá investicemi na nemovitostím trhu a odkupem pohledávkových portfolií.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2020)

ORKA VENTURES LTD. 100 % / Konečný vlastník: Leifur Alexander Haraldsson (68,07%)

Ekonomické ukazatele

24.8.2020
Aktiva celkem1 955
Vlastní kapitál1 955
Cizí zdroje0
Výsledek hospodaření běžného účetního období-45
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy