NWD Group

NWD GROUP a.s. je investiční společnost, kterou vlastní pan Jan Tajovský a pan Ladislav Přibyl. Společnost investuje do nemovitostí, zejména do rodinných domů a pozemků, dále pak také do komerčních nemovitostí. Zakoupené nemovitosti rekonstruuje, případně staví vlastní, a následně je pronajímá či dále prodává. Za dobu svého fungování zrealizovala na realitním trhu více než sto projektů a na konci roku dosahovala aktiva společnosti 205 milionů korun.

Společnost nabývá nemovitosti v rámci dobrovolných a nedobrovolných dražeb, v rámci zpeněžení v insolvenčním řízení nebo při realizaci zástavního práva. Podle prospektu plánuje finanční prostředky získané emisí dluhopisů použít na realizaci dalších, blíže nespecifikovaných projektů.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Ing. Jan Tajovský 50 %
Ladislav Přibyl 50 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem204 743134 830
Vlastní kapitál2 1984 702
Cizí zdroje196 207125 548
Provozní výsledek hsopodaření8 2068 462
Výsledek hospodaření před zdaněním-3 0071 027
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy