Kofola

Kofola je česká skupina, která vyrábí nealkoholický nápoj Kofola. Působí v Česku, na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku, v Chorvatsku, v Rusku, v Rakousku a v Maďarsku.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2013)

KSM INVESTMENT S.A. 51,18 %
CED GROUP S. A R.L. 43,11 %
Tomáš Jendřejek 2,63 %
René Musila 2,63 %

Ekonomické ukazatele

Kofola a.s.:20202019
Aktiva celkem1 557 1572 027 339
Vlastní kapitál476 014605 032
Cizí zdroje1 080 2201 420 213
Provozní výsledek hospodaření270 142439 467
Výsledek hospodaření po zdanění204 917333 935
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy