KARO INVEST

KARO INVEST a.s., je akciová společnost, která tvoří součást skupiny KARO. Ta se od poloviny devadesátých let věnuje produkci kožedělných výrobků do zahraničí, zejména do Polska.  V současnosti skupina prodává 40 druhů kožených výrobků, určených především pro výrobu nábytku. KARO nepracuje s účelově vyráběnou syntetickou kůži, která nemá druhotné využití, ale s kůží, která je získávána jako odpadní produkt zpracování hovězího a buvolího masa v potravinářském průmyslu a nevyžaduje ekologicky náročnou likvidaci.

Finanční prostředky z emitovaných dluhopisů plánuje skupina KARO primárně využít na expanzi, zejména na investice do navýšení produkce ze současných cca. 47 tisíc metrů čtverečních měsíčně na 95 tisíc do roku 2023 a na financování pracovního kapitálu spojené s rozšiřováním výroby. Společnost je v současnosti nucena kvůli nedostatečné výrobní kapacitě odmítat část svých zakázek a podlec slov jejích zástupců by současní zákazníci byli ochotní odebírat 80 tis. metrů čtverečních.

Skupina plánuje investice ve výši téměř 110 milionů korun, financované částečně také emisí dluhopisů. V budoucnosti skupina KARO usiluje o expanzi do automobilového průmyslu.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2020)

Pavel Klvaňa 47 %
Jakub Hemerka 20 %
Minoritní akcionáři 33%

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem109 418
Vlastní kapitál109 417
Cizí zdroje1
Provozní výsledek hospodáření-97
Výsledek hospodaření před zdaněním-97
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • KARO INVEST A.S.

  ISIN: CZ0003524225
  Objem: 50 000 000 Kč
  Datum emise: 28. 2. 2020
  Úroková sazba: 7,1 %
  Datum konečné splatnosti: 28. 2. 2025

  Základní prospekt KARO INVEST A.S.

  Emise

  KARO 7,1/2025

  ISIN: CZ0003524225
  Objem: 50 000 000 Kč
  Datum emise: 28. 2. 2020
  Úroková sazba: 7,1 %
  Datum konečné splatnosti: 28. 2. 2025

  KARO 7,1/2025