IVORY Energy

IVORY Energy a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie. Specializuje se na optimalizaci výroby tepla a k tomu používá moderní teplárenské technologie spalující primárně dřevní biomasu.

Je součástí otevřeného podílového fondu IVORY OPPORTUNITY, který vlastní a spravuje investiční společnost AMISTA, která se specializuje na vytváření a správu fondů pro kvalifikované investory. V současné době obhospodařuje 49 takových fondů s aktivy přes 57 miliard korun.

Aktuálně je možné investovat do fondu Alethes Value, který  investuje zejména do veřejně obchodovaných akcií společností a do fondu NWD Global Multi-Asset, který investuje do akcií, dluhopisů, nemovitostí a některých alternativních investic jako je například zlato. Podle §272 zákona o investičních společnostech a fondech je investování do fondů kvalifikovaných investorů vyhrazeno pouze kvalifikovaným investorům.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2020)

IVORY OPPORTUNITY otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost a.s. 100 % / CINEKIN, a.s. 100 % / Konečný vlastník: Ing. Vít Vářeka (100 %)

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem110 27663 402
Vlastní kapitál42 43839 107
Výsledek hospodaření před zdaněním17 97315 709
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • IVORY Energy, a.s.

  ISIN: CZ0003524159
  Objem: 100 000 000 Kč
  Datum emise: 1.2.2020
  Úroková sazba: 6 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 1.2.2023

  Základní prospekt IVORY Energy, a.s.

  Emise

  IVORY Energy 6,00/2023

  ISIN: CZ0003524159
  Objem: 100 000 000 Kč
  Datum emise: 1.2.2020
  Úroková sazba: 6 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 1.2.2023

  IVORY Energy 6,00/2023