IPM Czech republic

IPM Czech Republic s.r.o. je účelově vytvořená společnost na emisi dluhopisů, která je součástí skupiny IPM. Skupina IPM je investiční skupina založená v roce 2014, která spravuje majetek za více než 1 miliardu amerických dolarů. Investuje především do technické infrastruktury.

Finanční prostředky získané emisí dluhopisů bude emitující firma poskytovat svému jedinému společníkovi, firmě InfraPartners Management s.r.o, formou úvěrů a zápůjček. Společnost InfraPartners Management s.r.o se zaměřuje na poskytování poradenských služeb slovenským firmám vyvíjejícím činnost v oblasti energetiky, dopravy a realit.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

InfraPartners Management s.r.o. 100 % / InfraPartners Management LLP 100 % / Konečný vlastník: Marián Boček

Ekonomické ukazatele

2018
Aktiva celkem31 232
Vlastní kapitál192
Cizí zdroje31 040
Hodnoty uvedeny v tisísích Kč.

Vydané dluhopisy