HELSKE SUSTAINED HPC

HELSKE SUSTAINED HPC a.s. je účelově založená společnost na emitování dluhopisů, která tvoří součást skupiny HELSKE. Společnost byla založena v roce 2019 a ke stejnému roku spravovala aktiva v hodnotě přes 12 milionů korun. Jejími společníky jsou Libor Stybr a Matej Rusňák.

Finanční prostředky získané z emise dluhopisů jsou určeny na financování projektu Helske People Care, jehož cílem je výstavba sítě domovů sociálních služeb pro seniory v 15 německých lokalitách.

Důležité informace

Vlastnická struktura (duben 2021)

HELSKE LIMITED 100 % / Koneční vlastníci: Libor Stybr (63,20 %), Matej Rusňák (28,40 %)

Ekonomické ukazatele

2020
Aktiva celkem12 880
Vlastní kapitál1 525
Cizí zdroje11 355
Provozní výsledek hospodaření-548
Výsledek hospodaření před zdaněním-446
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • HELSKE SUSTAINED HPC a.s.

  Objem: 500 000 000 Kč

  Základní prospekt HELSKE SUSTAINED HPC a.s.

  Emise

  HELSKE PEOPLE CARE III

  ISIN: CZ0003529778
  Objem: 60 000 000 Kč
  Datum emise: 1. 1. 2021
  Úroková sazba: 5 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 31. 12. 2023

  HELSKE PEOPLE CARE III
 • HELSKE SUSTAINED HPC a.s.

  Objem: 1 400 000 000 Kč

  Základní prospekt HELSKE SUSTAINED HPC a.s.

  Emise

  HELSKE PEOPLE CARE I

  ISIN: CZ0003523979
  Objem: 400 000 000 Kč
  Datum emise: 1. 1. 2020
  Úroková sazba: 5 % p. a.
  Datum konečné splatnosti: 31. 12. 2023 s výplatou do 15 kalendářních dnů

  HELSKE PEOPLE CARE I

  HELSKE PEOPLE CARE II

  ISIN: CZ0003524316
  Objem: 15 000 000 Eur
  Datum emise: 1. 2. 2020
  Úroková sazba: 5 % p. a.
  Datum konečné splatnosti: 31. 1. 2024 s výplatou do 15 kalendářních dnů

  HELSKE PEOPLE CARE II