Guaranteed investment

Guaranteed investment a.s. je developerská společnost, která nákupuje, pronajímá, rekonstruuje a prodává nemovitosti v České republice. Strategie nakládání s nemovitostmi je pro každou nemovitost individuální, ale v obecné rovině usiluje společnost o její dlouhodobé držení a pronajímání, případně o její pronájem a následný prodej, pokud to je výhodné vzhledem ke konkrétní situaci. Držení nemovitostí může být spojeno s jejich rekonstrukcí či jinou změnou. Ovládající osobou a členkou dozorčí rady je paní Lucie Počepická.

Finanční prostředky z emise dluhopisů budou použity k financování investic do nemovitostí, případně pohledávek zajištěných nemovitostmi. Firma garantuje zúročení 5-7 procent ročně.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2017)

Lucie Počepická 60 %
APOS Consult, s.r.o. 40 % / Koneční vlastníci: Michal Šandara (70 %), Tomáš Dračka (30 %)

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem86 800
Vlastní kapitál-2 300
Cizí zdroje89 080
Provozní výsledek hospodaření-1 038
Výsledek hospodaření před zdaněním200
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy