Gevorkyan

Gevorkyan s.r.o. je slovenská technologická a výrobní společnost, která se věnuje výzkumu, vývoji a výrobě vlastních produktů metodou práškové metalurgie. Ta dále zahrnuje technologii vstřikování kovových prášků, izostatické lisování za tepla a aditivní výrobu (3D tisk). Prášková metalurgie je výrobní metoda, kterou se vyrábí široká škála výrobků z kovových prášků ve formě spékáním. Oproti jiným technologiím je tato metoda méně energeticky náročná a produkuje minimální množství odpadu.

Práškové metalurgii se firma věnuje již od svého vzniku v roce 1997. Vyrábí různé druhy součástek pro mnoho odvětví: automobilový, ropný a kosmetický průmysl, ruční nářadí, zámky, bezpečnostní systémy, zemědělství a klimatizaci. Výrobky firmy jsou využívány také v oblasti zdravotnictví, a to ve speciálních zdravotnických (např. zubařských) zařízeních.

Více informací v sekci Bondshow.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

 • Artur Gevorkyan (93%)
 • JEREMIE Co-Investment Fund s.r.o. (3,5%)
 • BHS Fun (0,5 %)

Ekonomické ukazatele

Gevorkyan s.r.o.30. 6. 202120202019
Aktiva celkem115 492 128112 052 663 102 830 890
Cizí zdroje75 823 07174 669 73569 187 154
Provozní výsledek hospodaření3 743 2797 050 0346 900 260
Výsledek hospodaření před zdaněním2 593 2274 837 1453 545 136
Hodnoty v eurech

Vydané dluhopisy

 • Gevorkyan s.r.o.

  Objem: 30 000 000 eur

  Emise

  CZ0003535809

  CZ0003535809, kupón 4,50 %, 30 000 000 EUR, splatné 2026 (5 let)

  CZ0003535809

Dokumenty