ČSNF

ČSNF SICAV a.s. je československý nemovitostní fond, jehož zakladatelem a majitelem je podnikatel Daniel Římal. Fond investuje do developmentu se zaměřením na rodinné a bytové domy.

 

ANALÝZA 2022

ANALÝZA 2023

Důležité informace

Vlastnická struktura (2024)

 • Daniel Římal (nar. březen 1988) – 100 %

 

Ekonomické ukazatele

ČSNF SICAV a.s. (hodnoty v tis. Kč)2022202120202019
Aktiva celkem1 408 006800 357 306 336104 378
Vlastní kapitál (Fondový kapitál)1 042 732732 865 230 68571 274
VH před zdaněním -246 659-1 533-1 677

Vydané dluhopisy

Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

 

 • 2. prospekt (schválen 04.03.2023)

  2. prospekt byl ČNB schválen 04.03.2023. Jednalo se o základní prospekt k druhému dluhopisovému programu tohoto fondu.

  Emitent: fond ČSNF SICAV a.s..

  link na prospekt na webu ČSNF

  stáhnout prospekt

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003548893 8.3.2023 8,3 % 70.000.000 Kč 8.3.2027
  2. CZ0003548901 8.3.2023 9 % 50.000.000 Kč 8.3.2026
  3. CZ0003548927 8.3.2023 9 % 50 000 000,- Kč 8.3.2025
  4. CZ0003548919 8.3.2023 6,9 % 1.500.000 EUR 8.3.2027

   

   

 • 1. prospekt (schválen 04.02.2022)

  1. prospekt byl ČNB schválen 04.02.2022. Jednalo se o základní prospekt k v pořadí prvnímu dluhopisovému programu tohoto fondu.

  Emitent: fond ČSNF SICAV a.s.,

  link na prospekt na webu ČNB

  stáhnout prospekt

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003538258 1.3.2022 6,8 % 100 000 000 Kč 1.3.2026
  2. CZ0003542466 10.8.2022 7,8 % 100.000 000 Kč 10.8.2026
  3. CZ0003542458 10.8.2022 pohyblivý 100.000 000 Kč 10.8.2026
  4. CZ0003707689 15.12.2022 8,1 % 100.000 000 Kč 15.12.2026