ČSNF

ČSNF SICAV a.s. je československý nemovitostní fond, jehož zakladatelem a majitelem je podnikatel Daniel Římal. Fond investuje do developmentu se zaměřením na rodinné a bytové domy.

Fond měl k 31.12.2022 majetek za 1,4 miliardy korun. Investorům garantuje minimální výnos prioritních akcií 7 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty investičního fondu. Investuje do menších projektů, kterých má ve svém portfoliu hned několik. Namísto od Prahy investuje do menších měst zejména kvůli nižší konkurenci a rychlejším povolovacím procesům. K únoru 2022 realizoval fond 14 nemovitostních projektů, z nichž 4 jsou v přípravě.

Celkový zisk z těchto projektů (vč. plánovaných zisků) je kalkulován na 713,9 mil. korun, tedy v průměru cca 51 milionů korun na projekt. Podle vlastních slov má firma v současnosti dostatek developerských projektů pro období následujících tří let.

Bližší představení emitenta na Dluhopisáři najdete zde a zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Daniel Římal (nar. březen 1988) – 100 %

 

Ekonomické ukazatele

ČSNF SICAV a.s. (hodnoty v tis. Kč)2022202120202019
Aktiva celkem1 408 006800 357 306 336104 378
Vlastní kapitál (Fondový kapitál)1 042 732732 865 230 68571 274
VH před zdaněním -246 659-1 533-1 677

Vydané dluhopisy

 • 2. prospekt (schválen 04.03.2023)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 04.03.2023. Emitentem byl fond ČSNF SICAV a.s.. Jednalo se o základní prospekt k druhému dluhopisovému programu tohoto fondu. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČSNF

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003548893 8.3.2023 8,3 % 70.000.000 Kč 8.3.2027
  2. CZ0003548901 8.3.2023 9 % 50.000.000 Kč 8.3.2026
  3. CZ0003548927 8.3.2023 9 % 50 000 000,- Kč 8.3.2025
  4. CZ0003548919 8.3.2023 6,9 % 1.500.000 EUR 8.3.2027

   

   

 • 1. prospekt (schválen 04.02.2022)

  První prospekt byl ČNB schválen 04.02.2022. Emitentem byl fond ČSNF SICAV a.s., přičemž se jednalo o základní prospekt k v pořadí prvnímu dluhopisovému programu tohoto fondu. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003538258 1.3.2022 6,8 % 100 000 000 Kč 1.3.2026
  2. CZ0003542466 10.8.2022 7,8 % 100.000 000 Kč 10.8.2026
  3. CZ0003542458 10.8.2022 pohyblivý 100.000 000 Kč 10.8.2026
  4. CZ0003707689 15.12.2022 8,1 % 100.000 000 Kč 15.12.2026