ČEZ

ČEZ a.s. je největší výrobce elektřiny v České republice a mateřská společnost skupiny ČEZ, která se zabývá především těžbou uhlí a výrobou, distribucí a prodejem energií koncovým zákazníkům.  Nabízí ale také další služby jako například mobilní volání. Skupina ČEZ patří k největším zaměstnavatelům v České republice a je druhou největší firmou podle výše tržeb. V roce 2019 dosáhla na zisk 14,5 miliardy korun.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Česká republika 69,78 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem704 574707 443
Vlastní kapitál255 364239 281
Cizí zdroje262 439250 022
Provozní výnosy206 192184 486
Výsledek hospodaření po zdanění14 50010 500
Hodnoty uvedeny v mil. Kč

Vydané dluhopisy