Česká realitní a obchodní společnost

Česká realitní i obchodní společnost a.s. je akciová společnost zabývající se developerskou a obchodní činností. V současné době nabízí k prodeji bytové jednotky v rezidenčním komplexu Hlubočinka v pražském okresu, rekuonstruovaný činžovní dům v Praze čí pozemky v Lánech.

Společnost vznikla v roce 2016 a patří paní Zuzaně Al-Nasserové, která vlastní 99 % akcií společnosti a současně zastává funkci předsedkyně správní rady. Společnost v roce 2019 vlastnila celková aktiva v hodnotě 139,1 milionů a míra cizích zdrojů činila 145,9 milionů.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2020)

Zuzana Al-Nasserová 99 %
Vladimír Brych 1 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem139 119120 928
Vlastní kapitál-5 788 52
Cizí zdroje144 907 123 870
Provozní výsledek hospodaření-3 232 518
Výsledek hsopodaření před zdaněním-5 840-568
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy