ČEPS

ČEPS a.s. je společnost, která na území České republiky působí od roku 1998 jako monopolní provozovatel přenosové soustavy. Zajišťuje také přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. V roce 2020 dosáhla na zisk 2,23 miliardy korun a zaměstnávala 764 lidí.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Ministerstvo průmyslu a obchodu 100 %

Ekonomické ukazatele

ČEPS a.s.20202019
Aktiva celkem44 503
Vlastní kapitál31 609
Výnosy celkem14 867
Hodnoty v mil. Kč

Vydané dluhopisy