ČD Cargo

ČD Cargo a.s. je největší český železniční dopravce, který poskytuje nákladní dopravu. Nabízí vnitrostátní i mezinárodní přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby. Společnost patří mezi pět největších železničních dopravců v Evropské unii, zaměstnává necelých 7 000 zaměstnanců a má k dispozici více než 900 lokomotiv. Služby poskytuje svým zákazníkům na přibližně tisíci místech v České republice a dále po celé Evropě.

ČD Cargo vznikla v roce 2007 jako dceřiná společnost Českých drah, která vlastní 100 % jejích akcií. Ke konci roku 2019 spravovala konsolidovaná aktiva v hodnotě 25 miliard korun. Výtěžek z emise dluhopisů zamýšlí použít ke všeobecným korporátním účelům, zejména k investiční a rozvojové činnosti.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

České dráhy, a.s. 100 % / Česká republika 100 %

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem25 016
Vlastní kapitál9 726
Cizí zdroje15 290
Provozní výsledek hospodaření988
Výsledek hospodaření před zdaněním791
Hodnoty uvedeny v mil. Kč.

Vydané dluhopisy

 • ČD Cargo, a.s.

  ISIN: CZ0003519456
  Objem: 1 000 000 000 Kč
  Datum emise: 20. července 2018
  Úroková sazba: 2,55 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 20. července 2025

  Základní prospekt ČD Cargo, a.s.

  Emise

  Dluhopisy ČD Cargo 2,55/25

  ISIN: CZ0003519456
  Objem: 1 000 000 000 Kč
  Datum emise: 20. července 2018
  Úroková sazba: 2,55 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 20. července 2025

  Dluhopisy ČD Cargo 2,55/25