Brooc Global

Brooc Global Investments a.s. je investiční firma, která se zaměřuje na nemovitosti v oblasti cestovního ruchu. Cílí na nemovitosti na Kanárských ostrovech se specializací na ostrov Tenerife. Zaměřuje se na hotely a různé druhy apartmánů, případně na samostatné vily. Tyto nemovitosti jsou určeny ke krátkodobému i dlouhodobému pronájmu turistům. V roce 2016 vykazovala firma aktiva za 8,2 milionů korun. Majitelem je pan Roman Zich.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Roman Zich 100 %

Ekonomické ukazatele

Brooc Global Investments a.s. 2016
Aktiva celkem8 192
Vlastní kapitál-1 100
Cizí zdroje9 272
Čistý výsledek hospodaření-3 100
Čistý obrat4 015
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy

Dokumenty