BEST PROSPERITY

BEST PROSPERITY s.r.o. je česká investiční společnost, která spadá do skupiny firem, jejichž vlastníkem je pan Jan Šefrna. BEST PROSPERITY a její sesterské společnosti se zabývají nákupem, rekonstrukcí, prodejem a výstavbou nemovitostí. Mezi realizované projekty skupiny patří výstavba několika domů v Trnové u Jíloviště, kde společnost v současné době dále plánuje vybudovat komerční prostory a téměř 200 bytových jednotek a zlepšit občanskou vybavenost (vybudovat školku, otevřít obchod, lékařskou ordinaci, obecní úřad, restauraci, sportovní zařízení aj.).

Finanční prostředky z emise dluhopisů jsou určeny zejména k financování realizace plánovaných projektů a financování provozních potřeb společnosti.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Jan Šefrna 100 %

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem4 488
Vlastní kapitál-425
Cizí zdroje4 913
Provozní výsledek hospodaření-623
Výsledek hospodaření před zdaněním-625
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • best prosperity s.r.o.

  ISIN: CZ0003522922
  Objem: 500 000 000 Kč
  Datum emise: 13. 9. 2019
  Úroková sazba: 6,9 %  p.a.
  Datum konečné splatnosti: 12. 9. 2024

  Základní prospekt best prosperity s.r.o.

  Emise

  Dluhopisy best prosperity 6,9/24

  ISIN: CZ0003522922
  Objem: 500 000 000 Kč
  Datum emise: 13. 9. 2019
  Úroková sazba: 6,9 %  p.a.
  Datum konečné splatnosti: 12. 9. 2024

  Dluhopisy best prosperity 6,9/24