Aquila Real Asset Finance

Aquila Real Asset Finance a.s. je účelově založená společnost pro emise dluhopisů. Vznikla v červnu 2018 a jejími konečnými vlastníky jsou Verena v. Wartenberg a Götz Syllm.

Finanční prostředky z dluhopisů plánuje společnost použít na investice do projektových společností z oblasti nemovitostí a obnovitelných zdrojů energie. Tyto společnosti působí zejména v Německu, Francii, Spojeném království, Itálii, Portugalsku, Španělsku, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku a severských zemí.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2018)

Corporate Business Solutions Partners S.à r.l. 100 % / Koneční vlastníci: Verena v. Wartenberg (50 %), Götz Syllm (50 %)

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem151 253
Vlastní kapitál-4 407
Cizí zdroje155 660
Provozní výsledek hospodaření81
Výsledek hospodaření před zdaněním81
Hodnoty uvedeny v tisících eur.

Vydané dluhopisy

 • Aquila Real Asset Finance a.s.

  ISIN: CZ0003519753
  Objem: 1 250 000 000 Kč
  Datum emise: 14. září 2018
  Úroková sazba: 5,00 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 14. září 2023

  Základní prospekt Aquila Real Asset Finance a.s.

  Emise

  AQUILA RAF 5,00/23

  ISIN: CZ0003519753
  Objem: 1 250 000 000 Kč
  Datum emise: 14. září 2018
  Úroková sazba: 5,00 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 14. září 2023

  AQUILA RAF 5,00/23