APS Finance

APS Finance a.s. je účelově založená firma na vydávání dluhopisů, která je součástí skupiny APS.

Tato skupina byla založena v roce 2004 a působí zejména ve střední a jichovýchodní Evropě. Zabývá se především investičním managementem, investicemi na realitním trhu a vymáháním pohledávek. Na konci roku 2018 spravovala skupina konsolidovaná aktiva ve výši 76 milionů eur a vlastní kapitál činil 16,8 milionů eur. Jediným akcionářem skupiny je Ing. Martin Machoň MBA.

 

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

APS Holding S.A. 100 % / Konečný vlastník: Ing. Martin Machoň MBA 100 %

Ekonomické ukazatele

APS Holding2019
Aktiva celkem543 567
Vlastní kapitál-3 840
Cizí zdroje539 727
Provozní výsledek hospodaření-3 658
Finanční výsledek hospodaření-7 810
Výsledek hospodaření před zdaněním-11 468
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • APS Finance a.s.

  ISIN: CZ0003518656
  Objem: 500 000 000 Kč (s možností navýšení až do výše 620 000 000 Kč)
  Datum emise: 22. února 2018
  Úroková sazba: 5 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 22. února 2023

  Základní prospekt APS Finance a.s.

  Emise

  APS FINAN. 5,00/23

  ISIN: CZ0003518656
  Objem: 500 000 000 Kč (s možností navýšení až do výše 620 000 000 Kč)
  Datum emise: 22. února 2018
  Úroková sazba: 5 % p.a.
  Datum konečné splatnosti: 22. února 2023

  APS FINAN. 5,00/23